Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Χιλιάδες παραιτήσεις μελῶν τῆς «Ἐκκλησίας» τοῦ Λουθήρου εἰς τὴν Φινλανδίαν

Πήραν πίσω το «ΟΚ» για τους γάμους ομοφυλοφίλων στη Γιούτα 

Χιλιάδες παραιτήσεις μελΩν  ΤΗΣ  «Ἐκκλησίας» τοΥ Λουθήρου  εἰς τὴν Φινλανδίαν

ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΓΑΜΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Εἰς τὴν Φινλανδίαν χιλιάδες  πολῖται, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς τὴν
προτεσταντικὴν «Ἐκκλησίαν» τοῦ Λουθήρου  ἤρχισαν νὰ τὴν
ἐγκαταλείπουν, ὅταν ὁ «Ἀρχιεπίσκοπός» της συνετάχθη μὲ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Χώρας νὰ ἐγκρίνη γάμους μεταξὺ
ὁμοφυλοφίλων.  Εἰς χρονικὸν διάστημα ἐλαχίστων ὡρῶν παρητή-θησαν περὶ τὰ ὀκτὼ χιλιάδες ἄτομα. Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον ppv.org.cy:«Ἡ παραίτηση ἐλευθερώνει τὰἄτομα ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ φορολογία τῶν μελῶν τῆς ἐκκλη-σίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πλειοψηφία τῶν ἐσόδων τῆς Λουθη-ρανικῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2013, περίπου τὸ 75 τοῖς
ἑκατὸ τῶν Φινλανδῶν – 4,1 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι – ἀναφέρον-
ταν ὡς μέλη τῆς ἐκκλησίας.  Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
ἀνέφεραν ὅτι ὁ κύριος καταλύτης ἦταν ἕνα σχόλιο ποὺ ἔκανε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Turku καὶ τῆς  Φινλανδίας, Kari Makinen, γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ νόμου γιὰ γάμους  ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Σὲ ἕνα
πόστ στὸ Facebook, ὁ ἡγέτης τῆς  ἐκκλησίας δήλωσε ὅτι “χάρηκε”,
ποὺ πέρασε ἡ ψηφοφορία.  “Ξέρω πόσα αὐτὴ ἡ ἡμέρα σημαίνει 

γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ  οὐράνιου τόξου, τοὺς ἀγαπημένους τους 
καὶ πολλοὺς ἄλλους.  Χαίρομαι μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου  γι᾽ “αὐτοὺς καὶ 
μὲ αὐτούς”, δήλωσε ὁ Makinen. “Εἴμαστε στὴν ἴδια
κατάσταση μὲ τὶς γειτονικὲς  σκανδιναβικὲς Ἐκκλησίες μας: ἡ
ἔννοια τοῦ γάμου χρειάζεται ριζικὴ ἐξέταση.  Μιλώντας γιὰ τὸν
ἑαυτό μου, νομίζω ὅτι εἶναι  καιρὸς γιὰ τὴν ἐπανεξέταση”.
Τὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀνέφεραν ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
σχόλια κάτω ἀπὸ τὶς παραιτήσεις  ἐκφράζουν τὴν ἀποδοκιμασία
τῶν δηλώσεων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
  Ὁ νόμος δίνει στοὺς γάμους
μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων στὴ  Φινλανδία  τὰ  ἴδια  δικαιώματα  μὲ
τοὺς  ἑτερόφυλους –  τὰ ζευγάρια  θὰ ἔχουν τὴ  δυνατότητα  νὰ   μοι-
ραστοῦν ἕνα ἐπώνυμο καὶ  τὴν  υἱοθέτηση παιδιῶν.
Ἡ Φινλανδία ἔγινε τὸ 12ο  εὐρωπαϊκὸ  ἔθνος  ποὺ  ἐπιτρέπει
τὸ γάμο  μεταξὺ  ἀτόμων  τοῦ  ἰδίου  φύλου».


ΠΗΓΗ  ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ '' 2050 pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου