Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ !!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστός
        Φίλες και φίλοι μου. Ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει, παραχωρεί, να έλθει ο πόνος προς καιρόν στη ζωή του ανθρώπου και είναι αυτός που τον αίρει και λυτρώνει. Η διάρκεια του πόνου είναι ανάλογη με το μέγεθος της μετανοίας. 
Ο Χριστός πόνεσε και μας πονά και μας     κ α τ α λ α β α ί ν ε ι.   Ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος να μας λυτρώνει από τον πόνο. Το μέγα ιερό σύμβολο του πόνου του Χριστού είναι ο   Σ τ α υ ρ ό ς.   Το  ατιμωτικό ξύλο, η οδυνηρή σταύρωση, έγινε        πηγή   ι ά σ ε ω ς    και   λ υ τ ρ ώ σ ε ω ς, το κεντρικό σημείο του κηρύγματος.       Ήλθε να    δώσει  φ ω ς   και   ζ ω ή.
                                                     Αποτέλεσμα εικόνας για χριστός 
Ο Χριστός επανέρχεται συχνά στη ζωή μας, αν του το ζητήσουμε και του το επιτρέψουμε, κυρίως ως   ι α τ ρ ό ς  . Οι επισκέψεις Του αυτές είναι συνήθως προσωπικές και μυστικές. Ο Χριστός ποτέ δεν θαυματουργεί προς εντυπωσιασμό κι ενθουσιασμό, θεαματικά και δημόσια. Τα περισσότερα θαύματα του Κυρίου έγιναν ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών και ορισμένες φορές μόνο με τον ασθενή. Δεν επιθυμεί ο Χριστός να πείσει κατά τρόπο καταδυναστευτικό, να δημιουργήσει θόρυβο και ταραχή και οπαδούς αλλαλάζοντες Τα θαύματα, φίλες και φίλοι μου, είναι   σ η μ ε ί α    της   α γ ά π η ς του Θεού στον πάσχοντα άνθρωπο, που τελούνται μέσα στο ιερό κλίμα της πίστεως, της σιωπής και της ησυχίας. Γίνονται τόσα θαύματα καθημερινά στη ζωή, πολλοί τα βλέπουν και δεν τα βλέπουν, πολλοί τ' ακούν και δεν τ' ακούν, γιατί δεν έχουν τα μάτια και τ' αυτιά της πίστεως.

                                                           Αποτέλεσμα εικόνας για χριστός   
     Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χ ρ ι σ τ ό.
Άνευ του Γλυκύτατου Κυρίου Ιησού είναι φοβερά και χωρίς νόημα και αυτή η βραχυχρόνιος επίγειος ζωή, πολύ δε περισσότερον η απέραντος και ατελεύτητος αθανασία.
Όπου δεν είναι παρών ο   Χ ρ ι σ τ ό ς,  ε κ ε ί δεν υ π ά ρ χ ε ι αληθινή χ α ρ ά.
Φίλες και φίλοι μου. Να γίνουν οι καρδιές μας Φάτνη, για να γεννηθεί ο Χριστός και τότε είτε το   θέλουμε   είτε   δεν    το     θέλουμε    θα   είμαστε   πάντοτε    χ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς    και               χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι.

Π.Βασιλειος Εξουζιδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου