Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

(Ματθ. ε´ 14-19)

Επεν Κύριος τος αυτο μαθητας· Υμες στε τ φς το κόσμου.......
Πόση αλήθεια η διαφορά των Οικουμενικών Πατέρων από εμάς σήμερα που φθάσαμε στο κατάντημα να διακρίνουμε τις εντολές, σε εφαρμόσιμες και μη!…
Πόσο τραγική, όντως, η κατάσταση των σημερινών «χριστιανών» που με τη δική τους θεωρία και πράξη, βγάζουν «ψεύτικο» τον Ευαγγελικό λόγο, αφού αναίσχυντα ισχυρίζονται ότι η σημερινή εποχή δεν επιτρέπει τα «άκρα της Εκκλησίας». Και λέγοντας αυτά εννοούν τα «πάθη της ατιμίας» και άλλες κατα
στάσεις οι οποίες είναι «αισχρόν εστί και λέγειν»…!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου