Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Σαν σήμερα 10 Οκτ 1915, μια ὑποπτη προσφορά τῆς Ἀγγλίας πρὸς τὴν χώρα μας.


Σαν σήμερα  10  Οκτ 1915, μια ὑποπτη προσφορά τῆς Ἀγγλίας πρὸς τὴν χώρα μας.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ἡ Βρετανία προσφέρει τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα, ὑπό τὸν ὅρο νὰ ταχθοῦμε ὑπέρ τῶν «συμμάχων» στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ἡ κυβέρνηση Γούναρη εἶχε ἤδη ζητήσει τὴν παρουσία τουλάχιστον 400.000 στρατιωτῶν στὸν πόλεμο, καθὼς ἐπίσης θετικὰ καὶ ἐξασφαλισμένα ἀνταλλάγματα μέσῳ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Γ. Χρηστάκη-Ζωγράφου, ὅπως ἐγγύηση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τοῦ συνόλου τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, παραχώρηση τῆς Βορείου Ἠπείρου, προκαθορισμὸ τῶν δυνατῶν ἐδαφικῶν παραχωρήσεων στὴ Μικρᾶ Ἀσία καὶ σύναψι στρατιωτικῆς συμβάσεως μὲ τὴν ἐπιφύλαξι ὅτι τὸ πεδίο δράσεως τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων δὲν θὰ ἐπεκτεινόταν, ἄν ἡ βουργαρία διατηροῦσε ἐπίφοβη οὐδετερότητα. Ἡ πρόταση αὐτή ναυάγησε.
Οἱ «σύμμαχοι» δὲν δέχθηκαν καμμία δέσμευσι γιὰ τὴν διατήρησι τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας, καὶ ἐκτός αὐτοῦ, ζητοῦσαν ἀπό τὴν ἑλληνική κυβέρνησι νὰ συναινέσῃ στὴν παραχώρησι τῆς Καβάλας στὴ βουργαρία, μὲ τὴν ἀόριστη ὑπόσχεση γιὰ παραχωρήσεις στὴν Μικρᾶ Ἀσία καὶ προσφορᾶς τῆς Κύπρου.
[Κείμενο: Τα γεγονότα που προηγήθηκαν των «Νοεμβριανών», 1915 – 1916 (http://ellinoistorin.gr/?p=21881)]
(Εικόνα: Ο Πρωθυπουργός Στέφανος Σκουλούδης, τρίτος κατά σειρά μετά τον Αύγουστο και τους Δ. Γούναρη και Αλ Ζαΐμη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 25 του μήνα.)
[Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο - http://ellinoistorin.gr/]