Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ !!!

Δοξολογία του Κυρίου (Λουκά ι΄21)
«Εξομολογούμαι σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία ενώπιόν σου».
Ερμηνεία: Δόξα αναφέρω σε Σένα, Πάτερ Κύριε και Δέσποτα του ουρανού και της γής, διότι τις ύψιστες αλήθειες τις έκρυψες από τους επηρμένους και κατά φαντασίαν σοφούς και συνετούς του κόσμου και τις φανέρωσες στους απλούς και αγράμματους μαθητάς που φαίνονται στη μόρφωση σαν νήπια μπροστά στον κόσμο. Ναι, Πάτερ, διότι σύμφωνα με την δικαιοσύνη Σου, αυτό είναι το ευάρεστο και δίκαιο ενωπιόν Σου.
Σχόλιο: Η δοξολογία αυτή του Κυρίου αναπέμφθηκε όταν επέστρεψαν οι εβδομήκοντα μαθητές Του από την περιοδεία, που τους είχε στείλει. Οι μαθητές επέστρεψαν ενθουσιασμένοι, γιατί όπως είπαν, και τα δαιμόνια υποτάσσονται στην επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Παίρνοντας αφορμή από αυτά ο Κύριος τους είπε να μη χαίρονται τόσο γιατί υποτάσσονται τα δαιμόνια όσο γιατί τα ονόματά τους γράφτηκαν στον ουρανό.
Ο Κύριος στην δοξολογία αυτή βλέπουμε ότι δοξολογεί τον Θεό γιατί απόκρυψε τις ύψιστες αλήθειες από τους σοφούς και συνετούς και τις αποκάλυψε στους αγράμματους και απλοϊκούς. Γιατί τούτο; Γιατί οι λεγόμενοι σοφοί και «συνετοί εν εαυτοίς», οι επηρμένοι, είναι ανεπίδεκτοι θείας επιδράσεως. Έχουν τέτοια οίηση και τέτοια ψευδή ιδέα για τον εαυτό τους, ώστε δεν δέχονται τον φωτισμό και την χάρη του Θεού. Ο φωτισμός και η χάρη του Θεού και η αποκάλυψη των αληθειών Του, δίδονται σε ανθρώπους ταπεινούς. Γιαυτό βλέπουμε και σήμερα ανθρώπους, που κροταλίζουν σαν σοφοί και μεγάλοι, σχετικά όμως με τις ύψιστες αλήθειες, να ξέρουν πολύ λιγότερα από μια αγράμματη, αλλά ευσεβή γριά. 
Φιλοποίμενος Καρατζά
(Από το βιβλίο «Οι προσευχές της Καινής Διαθήκης»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου