Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Μέγας Ἀντώνιος (Ο Θεός και οι Άρχοντες)."Ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς της γῆς ἀναγκάζουν (τοὺς ἄλλους) νὰ ἐπιχειροῦν ἄτοπες καὶ ψυχοβλαβεῖς πράξεις, δὲν μποροῦν νὰ κυριαρχήσουν στὴν ψυχή, ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ αὐτεξούσια. Τὸ σῶμα δεσμεύουν, ἀλλ᾿ ὄχι καὶ τὴν προαίρεση (τὴ διάθεση), τῆς ὁποίας κύριος ἔχει ὁρισθεῖ ὁ λογικὸς ἄνθρωπος, ἀπὸ τὸν κτίσαντα Θεόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἰσχυρότερος πάσης ἐξουσίας καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης δυνάμεως".
Μέγας Ἀντώνιος (Ο Θεός και οι Άρχοντες).
ΜΗΠΩΣ  ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ    ΤΑ  ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ ?