Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Πρός τόν εὐλαβῆ κλῆρο καί λαό, Τέκνα ἐν Κυρίω προσφιλέστατα, «Πιστεύω… εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ,… σαρκωθέντα... καί ἐνανθρωπήσαντα».http://orthodoxia.info/news/32075-2/

Δημοσιεύτηκε από Orthodoxia.Info στις Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015