Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ !

Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολιτης χιου
Ὁ Σεβ. Χίου κατὰ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ
Ἀναβρασμὸς ὑπάρχει εἰς τὴν
κοινωνίαν καὶ Μητροπολῖται τάσ-
σονται ὑπὲρ τῶν δικαίων τῶν
ἀγροτῶν. Εἰς τὴν Χίον, νῆσον ναυ-
τικῶν, ἡ ὁποία σηκώνει καὶ μεγάλο
βάρος τῶν μεταναστῶν, ὁ οἰκεῖος
Ποιμενάρχης ἐτάχθη κατὰ τῶν
ἀλλαγῶν ποὺ πλήττουν τοὺς ἐργα-
ζομένους εἰς τὴν ναυτιλίαν. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ proto
thema.gr. τῆς 1ης Φεβρουαρίου  2016:
«Σὲ µέτωπο κατὰ τῆς κυβερνη-
τικῆς πολιτικῆς ποὺ ὑποβαθµίζει τὸ
ΝΑΤ καὶ τὸν Οἶκο Ναύτου καὶ ποὺ
θέτει προσχώµατα στὴν ἀσφάλιση
καὶ ὑγειονοµικὴ περίθαλψη χιλιά-
δων Ἑλλήνων ναυτικῶν, προχωρᾶ
ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ
Οἰνουσσῶν Μᾶρκος.
«Ὡς γιὸς ναυτικοῦ, ζητῶ νὰ µὴδιαπράξει ἡ κυβέρνηση ἕνα λάθοςκατὰ τοῦ ἐθνικοῦ κεφαλαίου ποὺλέγεται ναυτιλία» ὑπογράµµισε ὁ
Μητροπολίτης, ἀναφερόµενος
στὸν ἐθνικὸ ρόλο τοῦ συγκεκριµέ-
νου κλάδου.
Θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε πὼς
γιὰ πρώτη φορά ἐκπρόσωπος τῆςἘκκλησίας καὶ µάλιστα τόσοὑψηλὰ στὴν ἱεραρχία ἐκφράζεταιἀνοικτὰ κατὰ τῆς ἀσφαλιστικῆς µε-ταρρύθµισης, ποὺ ἡ κυβέρνηση
προωθεῖ, δηµιουργώντας νέα δε-
δοµένα, ἐνῷ πληροφορίες ἀναφέ-
ρονται καὶ σὲ ἄλλες παρεµβάσεις
ἰδιαίτερα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αγροτικὲς και
εὐαίσθητες ἐθνικὰ περιοχὲς ποὺ θί-
γουν οἱ κυβερνητικὲς παρεµβάσεις».
''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου