Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Στοιχεία - σοκ: Εκατοντάδες δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα ; - Τι συστήνει το Υπουργείο


Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων το 2014 καταγράφηκαν 387 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα εκ των οποίων 31 αφορούσαν παιδιά κάτω των 14 ετών με μέση ηλικία τα 4 έτη.

Τα περισσότερα κρούσματα έλαβαν χώρα σε αγροτικές περιοχές όπως στη Μακεδονία,τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και αφορούσαν έκθεση σε γεωργικά φάρμακα μέσω εισπνοής, στόματος, ματιών, παρεντερικώς και δέρματος. Σχεδόν όλα τα περιστατικά δηλητηριάσεων συσχετίζονται με ατυχήματα , επαγγελματική έκθεση σε φυτοφάρμακα η άλλα επιβλαβή γεωργικά φάρμακα αλλά και με απόπειρες αυτοκτονίας.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 
-Αποφεύγουμε την αγορά και   χρήση   φυτοπροστατευτικών  προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος.

-Συμβουλευόμαστε ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) για την αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας.

-Προτιμούμε τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  καθώς και την εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

-Εφόσον χρειαστεί να γίνει εφαρμογή επιλέγουμε μόνον εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθμό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουμε), τα οποία αγοράζουμε μόνον από ειδικά εξουσιοδοτημένακαταστήματαεμπορίαςγεωργικών φαρμάκων.

-Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουμεταχαμηλότερηςτοξικολογικής επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

-Προμηθευόμαστε και διατηρούμε καθαρά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα,
ειδικά γάντια για φυτοφάρμακα, γυαλιά, μπότες κλπ).

-Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο  , ξηρό και δροσερό,
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ  ΠΑΙΔΙΑ.
Αγοράζουμε την ποσότητα που θα μας χρειαστεί για τον επόμενο ψεκασμό κα αποφεύγουμε να  διατηρούμε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

-Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούμε πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας.

-Ακολουθούμε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών
φαρμάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας, την ενημέρωση περιοίκων κλπ.

-Σε κάθε περίπτωση κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράμε τα απαραίτητα μέσα  ατομικής προστασίας.  Μετά τη χρήση  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  τα μέσα ατομικής προστασίας  πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.

-Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάμε  ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ  , επιδεικνύοντας την ετικέτα του  γεωργικού φαρμάκου . Δεν λαμβάνουμε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου