Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Παραμυθίας καὶ ὁ ἅγιος Δανιὴλ ὁ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν


Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ Ἐκ Παραμυθίας Καὶ ὁ Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Ἐξ Ἰσμαηλιτῶν by antonis on Scribd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου