Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Χαλκηδόνα, η ελληνική κοινότητα της ασιατικής Πόλης

ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ
Στο Μόδι, την παλιά κοσμοπολίτικη ρωμαίικη συνοικία της Χαλκηδόνας (σήμερα Καντίκιοϊ), στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, τα σπίτια μαρτυρούν την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή.
Οι Έλληνες σήμερα ανέρχονται σε λίγες εκατοντάδες, από τις 20.000 που ήταν στις αρχές του αιώνα, και προσπαθούν να διατηρήσουν τις παραδόσεις, τα ελληνικά ιδρύματα και τις εκκλησίες.
ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ
Στην Ελληνική Κοινότητα Χαλκηδόνας, την μοναδική που έχει απομείνει
στην περιοχή της Μικράς Ασίας, το δημοτικό σχολείο έκλεισε το 2010
όταν ο τελευταίος μαθητής μετακινήθηκε στην ευρωπαϊκή πλευρά.
Ολη η περιοχή της αγοράς, όπου χτυπούσε η “καρδιά” της Χαλκηδόνας, ήταν στα χέρια Ελληνορθοδόξων και Αρμένιων.
Η Χαλκηδόνα (Χαλκηδών), σημερινό Καντίκιοϊ, ήταν αρχαία παραθαλάσσια πόλη της Βιθυνίας, στη Μικρά Ασία, δεξιά του εισερχομένου στο Βόσπορο από την Προποντίδα, σχεδόν απέναντι από την πόλη του Βυζαντίου.
Κτίστηκε το 675 π.Χ. ως αποικία των Μεγαρέων, 18 χρόνια πριν κτιστεί το Βυζάντιο και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα λόγω του πανελλαδικά φημισμένου εκεί Μαντείου του Απόλλωνα.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ  ΕΥΦΗΜΙΑΣ -ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
  Επί Αυτοκράτορα Διοκλητιανού στη πόλη αυτή μαρτύρησε η Αγία Ευφημία. Στην Χαλκηδόνα συνήλθε το 451 μ.Χ. η  Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Οι Συνεδριάσεις της Συνόδου, έγιναν μέσα στο «μαρτύριο», δηλαδή τον ιερό ναό ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Μεγαλομάρτυρα Ευφημία.

Το θαύμα της Αγίας Ευφημίας.
Κατά την ανωτέρω Σύνοδο  οι Ορθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμο, ο οποίος περιείχε την πίστη την αληθή, την οποίαν πάντοτε πίστευε και κήρυττε η Έκκλησία τσυ Χριστού. Επίσης οι αιρετικοί Μονοφυσίται συνέταξαν ίδιο τόμο, που περιείχε τις πλάνες τους. Τότε ομόφωνα  ορθόδοξοι και αιρετικοί αποφάσισαν να τεθούν και τα δύο κείμενα επί του στήθους της Αγίας Ευφημίας και « ανοίξαντες την λειψανοθήκην έπραξαν ούτως και εσφράγισαν πάλιν ταύτην. Ότε δε μετά οκτώ ημέρας ήνοιξαν την θήκην, εύρον τον Τόμον των Ορθοδόξωv εις τας χείρας αυτής και των αιρετικών Μονοφυσιτών το κείμενον εις τους πόδας αυτής».
Έτσι η Μεγαλομάρτυς Ευφημία με το έξαίσιο  αυτό θαύμα επεκύρωσε και υπέγραψε τον ορθόδοξο Τόμον και διακ’ηρυξε το Χριστολογικό  δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού μας εις τα πέρατα της οικουμένης και απέδειξε ότι  διδασκαλία  του Ευτυχούς και των οπαδών του Μονοφυσιτών  είναι σατανική πλάνη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου