Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ο Άγιος Σπυρίδων: Προστάτης των Φτωχών, Πατέρας των Ορφανών, Δάσκαλος των Αμαρτωλών
Ο Άγιος Σπυρίδων. Προστάτης των Φτωχών, 
Πατέρας των Ορφανών, Δάσκαλος των Αμαρτωλών.
Επιμέλεια-Αφιέρωμα Σοφία Ντρέκου

Ὁ θαυματουργὸς κἂν τέθνηκε Σπυρίδων,
Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι.
Ἀμφὶ δωδεκάτην Σπυρίδων βίοτον λίπε τόνδε.
Περιεχόμενα 
1. Κόντογλου Φώτης: Ο Άγιος Σπυρίδων.
2. Υμνολογικά
3. Στην Α' Οικουμενική σύνοδο 
4. Θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα
5. Επιλεκτικό Οπτικοακουστικό Υλικό