Αντώνιος Παρασκευόπουλος: Ἡ Ἁγία Καλλιόπη

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ἡ Ἁγία Καλλιόπη

                                             Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Ἡ Ἁγία Καλλιόπη

Ἔζησε στὰ μέσα του 3ου μ.Χ. αἰῶνα, στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα Δεκίου. Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ ὀμορφιὰ τοῦ σώματός της, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ τὴν διέκρινε ἦταν ἡ ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς της. Πολλοὶ νέοι, θαμπωμένοι ἀπὸ τὰ κάλλη της, προσπάθησαν νὰ τὴν δελεάσουν μὲ διάφορους τρόπους στὶς ἡδονὲς τοῦ κόσμου. Ἡ Καλλιόπη, ὅμως, ἀφοσιωμένη στὸ Χριστό, ἔφραξε τὰ αὐτιά της στὶς σειρῆνες τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν καὶ μὲ ὅλη της τὴν ψυχὴ ἀφιερώθηκε στὴν περιποίηση τῶν ἀσθενῶν καὶ στὴ βοήθεια τῶν φτωχῶν. Ὅταν ὁ Δέκιος ἐξαπέλυσε ἄγριο διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, τότε συνελήφθη καὶ ἡ Καλλιόπη καὶ ὁδηγήθηκε μπροστὰ στὸν κριτή. Αὐτὸς μόλις τὴν εἶδε, θαύμασε τὴν ὡραιότητά της καὶ προσπάθησε μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴν σύρει στὴ ζωὴ τῶν ἡδονῶν τῆς εἰδωλολατρίας. Ἀλλὰ ἡ ἁγνὴ Καλλιόπη, μὲ ἡρωϊκὴ σταθερότητα θέλησης, ἔμεινε ἀμετακίνητη στὴν πίστη της πρὸς τὸ Χριστό. Τότε ὁ ἔπαρχος διέταξε καὶ τὴν μαστίγωσαν ἀνελέητα. Κατόπιν, τὴν χαράκωσαν μὲ μαχαίρια καὶ ἔκαψαν τὶς πληγές της. Τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισαν, καὶ κατατάχθηκε στοὺς ἀνθρώπους πού: «οὐκ ἤγαπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου». Δηλαδή, ποὺ δὲν ἀγάπησαν τὴν ζωή τους, ἀλλὰ τὴν περιφρόνησαν μέχρι θανάτου γιὰ τὸ Χριστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου