Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ !


«Ὅσοι ἄνθρωποι προσφέρουν ἐθελοντικὰ τὸ χρόνο τους σὲ διάφορες δραστηριότητες καὶ τὸ κάνουν καθαρὰ γιὰ ἀλτρουϊστικοὺς λόγους, προκειμένου νὰ βοηθήσουν τοὺς συνανθρώπους τους, ζοῦν περισσότερο ἀπὸ ὅσους δὲν κάνουν ἐθελοντισμό, σύμφωνα μὲ μιὰ νέα ἀμερικανικὴ 
ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. 
Ὅσοι γίνονται μὲν ἐθελοντές, ἀλλὰ τὰ κίνητρά τους εἶναι πιὸ ἐγωκεντρικά, δηλαδὴ τὸ κάνουν γιὰ νὰ νιώσουν καλύτερα κυρίως οἱ ἴδιοι, δὲν ἔχουν καμία ὠφέλεια ἀπὸ ἄποψη προσδόκιμου ζωῆς. 
Οἱ ἐρευνητές (...) μελέτησαν ἕνα τυχαῖο δεῖγμα περίπου 10.300 ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν» καὶ «δημοσίευσαν τὴ σχε- τικὴ μελέτη» τους σὲ εἰδικὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ μὲ λεπτομερειακὰ στοιχεῖα («Medicalnews.gr» 22-9-2011). Μιὰ εὐχάριστη νότα δημιουργεῖ ἡ παραπάνω εἴδηση μέσα στὸ πλῆθος τῶν δυσάρεστων εἰδήσεων ποὺ μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινά. 
Ὅμως οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ προσφέρουμε ἐθελοντικὲς ὑπηρεσίες στοὺς γύρω μας ἀνθρώπους ὄχι μόνο «ἐπειδὴ εἶναι σημαντικὸ νὰ βοηθᾶμε τοὺς ἄλλους», ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ αὐτὸ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, ὅπως τὴ δίδαξε καὶ τὴν ἐφάρμοσε σὲ τέλειο βαθμὸ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Μὲ τὴ συνειδητὴ ἄσκηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης μᾶς χαρίζονται ἀγαθὰ πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ μακροζωία, δηλαδὴ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν ἐπίγεια ζωή μας καὶ ἡ κληρονομιὰ τῆς αἰώνιας ζωῆς σὲ συνθῆκες ἀσύλληπτης εὐτυχίας καὶ μακαριότητας...
Ο ΣΩΤΗΡ 2036

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου