Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΣ !


Ενα βαρὺ χειμωνιάτικο σύννεφο ἔχει πέσει τελευταῖα πάνω στὴν πατρίδα . Ἔχει σκοτεινιάσει ὁ τόπος. Πόσο καιρὸ θὰ μείνει αὐτό; 
Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα; Δὲν ξέρουμε. Εἶναι, λένε, τὸ οἰκονομικό· δὲν εἶναι ὅμως τόσο τὸ οἰκονομικὸ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ. Τὰ Μ.Μ.Ε., ἐφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις, τὸ διαδίκτυο μὲ τὶς κάποιες ἀλήθειες καὶ τὰ ψεύδη ποὺ 
λανσάρουν, δημιουργοῦν ἐσκεμμένα στὸ λαὸ σύγχυση. Ἀκόμα γράφουν ὅλοι αὐτοί: Ὑπάρχουν διεθνεῖς «λέσχες» στὶς ὁποῖες μέλη τους εἶναι κάποιοι μὲ μεγάλα ὀνόματα, μορφωμένοι καὶ πλούσιοι, καὶ αὐτοὶ ἀποφασίζουν γιὰ μᾶς. 
Ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ δικαιοσύνη, ἡ δημοκρατία, ἡ ἐλευθερία τῶν λαῶν, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπιπλέον μὲ μυστικὲς ἐνέργειες προσπαθοῦν ἀπὸ πολλὰ χρόνια νὰ ἐφαρμόσουν τὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους. 
Ὁ Θεὸς ὅμως τὰ γνωρίζει καὶ τὰ παρακολουθεῖ ὅλα. Ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ ἕνα πλῆθος ἀπὸ ἀγωνιώδη ἐρωτήματα. Ὁ κόσμος ἐρωτᾶ: Τί εἶναι ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη», ἡ «φοροκάρτα», ὁ «ἀριθμὸς νοσηλείας μας» στὰ νοσοκομεῖα; Τί εἶναι αὐτὸς ὁ ἠλεκτρονικὸς μη- χανισμὸς ποὺ θὰ μᾶς βάλουν στὸ κεφάλι μας ἢ στὸ χέρι μας; Τί σκοπὸ ἔχουν ὅλα αὐτά; Λένε ὅτι ἔχουν γίνει γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησή μας. Δὲν θὰ ἔχουμε ταυτότητα, ταυτότητα θὰ ἔχουν τὰ μηχανήματα αὐτά, θὰ μιλᾶνε γιὰ μᾶς καὶ ἐμεῖς θὰ σιωποῦμε. Ἀλήθεια, τί κρύβουν ὅλα αὐτά; Λοιπόν; Ὅταν ἕνα σύννεφο βαρὺ καὶ σκοτεινὸ πέσει πάνω στὴ γῆ, στέκει νὰ ποῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἥλιος; Ἀλίμονο ἂν δὲν ὑπῆρχε ἥλιος. Τότε ἡ γῆ, ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ στὴ γῆ θὰ εἶχε λείψει στὴ στιγμή. Καὶ τώρα σ’ αὐτὴ τὴ σκοτεινὴ μέρα δὲν ὑπάρχει ἥλιος στὴν πατρίδα μας; Ἀλίμονο ἂν δὲν ὑπάρχει ἥλιος. Ὑπάρχει. Εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ναί, ὁ Χριστός. Αὐτὸς καὶ βλέπει καὶ ἐνεργεῖ διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰώνων.
Θὰ ἀποφύγουμε νὰ ποῦμε τὸ τί ἔγινε στὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καὶ πῶς ἐνήργησε ὁ Θεός. Τὸ γράφει ἡ ἱστορία: μὲ τὴ μορφὴ λαθῶν τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν στρατηγῶν. Θὰ ἀποφύγουμε νὰ γράψουμε τί ἔγινε στὸ σιδηροῦν παραπέτασμα καὶ στὸν ψυχρὸ πόλεμο. Τώρα ψάχνουν τὰ ἀρχεῖα τῶν ἐκτελεσθέντων, γιὰ νὰ βροῦν ποιοὶ ἐκτελέστηκαν ἐπειδὴ εἶχαν πίστη στὸ Χριστό, καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς χώρας θὰ τοὺς ἀνακηρύξει ἁγίους. Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἐμεῖς σ’ αὐτὸ τὸ σκοτάδι; Ἡ σκέψη μας ἁπλή: ὅ,τι ἔκαναν καὶ οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώνων: ἱεροὺς ἀγῶνες γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη. Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Μάρτυρες ὅλων τῶν ἐποχῶν, οἱ Μάρτυρες τοῦ ψυχροῦ πολέμου, οἱ μάρτυρες τοῦ σήμερα. 
 Ποιὰ εἶναι τὰ ὅπλα τῶν χριστιανῶν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴν ἐπικίνδυνη ἐποχή; 
Ἕνα εἶναι τὸ ὅπλο μας: ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ πανίσχυρη χάρη του, ποὺ τὴν κατέχει ἡ Ἐκκλησία του καὶ τὴ διανέμει μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ τὴν κηρύσσει μὲ τὸ λόγο του, τὴν Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη. Στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ Προφῆτες φώναζαν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ στὸν ἀποστατημένο λαὸ τοῦ Ἰσραήλ: Γυρίστε στὸ Θεό! Γυρίστε στὸ Θεό! Μόνο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ σᾶς σώσει· μὲ μιὰ λέξη, μετανοῆστε! Τὸ ἴδιο φώναζε καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὅταν ἄρχισε τὸ σωτήριο ἔργο του στὴ γῆ. Αὐτὸ φωνάζουμε καὶ λέμε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ ἐμεῖς. Αὐτὸ εἶναι ποὺ χρειαζόμαστε ὅλοι μας, ἄρχοντες καὶ λαός. 
Μετάνοια. Ἐπιστροφὴ στὴν πίστη. Καταφυγὴ στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκζήτηση μὲ συντριβὴ τοῦ ἐλέους του. Νὰ ἐξομολογηθοῦμε, νὰ κοινωνήσου- με, νὰ προσευχόμαστε μὲ τὴν Παράκληση καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία, νὰ προσευχόμαστε μὲ τὸ Ἀπόδειπνο, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε. Τί εἶπε τό- τε ὁ Ἰωνᾶς; Ἀκόμα τρεῖς μέρες καὶ ἡ Νινευὴ θὰ καταστραφεῖ! Καὶ τότε ὁ βασιλιάς της καί ὅλοι οἱ κάτοικοι ἔπεσαν στὰ γόνατα μετανοημένοι. Καὶ ὁ Θεὸς τοὺς λυπήθηκε. Νὰ κάνουμε καὶ μεῖς τὸ ἴδιο, νὰ μετανοήσουμε. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβει, θὰ μᾶς γλυτώσει. Τὸ πιστεύουμε.Ο ΣΩΤΗΡ 2037

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου