Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: «Και τους Αποστόλους και τους Αγίους τους πέρναγαν για τρελλούς»

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

«Και τους Αποστόλους και τους Αγίους τους πέρναγαν για τρελλούς»


Ανδρίζεσθε και κραταιούσθε, για να μην έλθετε εις πειρασμόν. Μη δίδετε σημασίαν εις τον κόσμον. Ο κόσμος εξ αρχής και τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους τους έπιασε για τρελλούς »…καί ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν». Να έχωμεν την ομόνοιαν και την ειρήνην. Αυτά ευλογεί ο Θεός.

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (♰ 16 Απριλίου 1970)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου