Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ...ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ !

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ...ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ !

 


ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄ ΛΟΥΚΑ. ΚΛΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΩΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ.

Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα ἀγαπητοί μου, χωρίζονται σέ τρείς κυρίως περιόδους. Τήν περίοδο πού εἶναι ἀπό τό κατά Ἰωάννην, τήν περίοδο ἀπό τό κατά Ματθαίον καί τήν περίοδο ἀπό τό κατά Λουκάν. Τά ἀναγνώσματα ἀπό τό κατά Μάρκον Εὐαγγέλιο διαβάζονται κυρίως τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί κάποια κατά τή διάρκεια τῶν κατά Ματθαίον καί κατά Λουκάν περιόδων. Ἀπό τήν προηγούμενη Δευτέρα μπήκαμε στήν περίοδο τοῦ κατά Λουκάν Εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων καί τήν πρώτη Κυριακή αὐτῆς θυμόμαστε τήν κλίση τῶν πρώτων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστής. 

Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν ἔχει ἀρχίσει τό κηρυκτικό ἔργο Του καί βρίσκεται στήν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Ὁ κόσμος πολύς καί τό μέρος δύσκολο. Ἤθελε κάπου νά σταθεῖ ὅπου ἀπό ἐκεί βλέποντας καί βλεπόμενος ἀπό τούς ἀνθρώπους, θά μποροῦσε νά κηρύξει ἔχοντας καλύτερη ἐπαφή μαζί τους. Τό μέρος αὐτό, ἦταν ἕνα ἀπό τά πλοία πού ἦταν ἀραγμένα ἐκεῖ, αὐτό τοῦ Σίμωνος Πέτρου, τοῦ μετέπειτα ἀποστόλου. 

Ἦταν ἀκόμη πρωΐ καί ὁ Πέτρος μέ τούς συνεργάτες του καθάριζαν τά δίχτυα τους ἀπό τό βραδινό ψάρεμα. Ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στό πλοίο, παρακάλεσε τόν Πέτρο νά τραβήξει λίγο μέσα στή λίμνη τό πλοίο καί ἄρχισε νά κηρύτει στούς ἀνθρώπους τό σωτήριο λόγο Του. Ἀφοῦ τελείωσε λέει στόν Πέτρο: «Πήγαινε μέ τό πλοίο μέσα στή λίμνη καί ρίξτε ξανά τά δίχτυα σας». Ὁ Πέτρος παλιός καί ἔμπειρος ψαράς, θεωρεῖ ὡς ἀπίθανο αὐτό πού ἀκούει καί ἀπαντᾶ: «Κύριε, ὅλη τή νύχτα ψαρεύαμε καί δέν πιάσαμε τίποτα...Θά ἀκούσω ὅμως τό λόγο Σου καί θά κάνω αὐτό πού ζητᾶς». 

Ἀνοίχτηκαν λοιπόν, πάλι στή λίμνη, ἔριξαν τά δίχτυα τους καί ὥ τοῦ θαύματος!  Τά δίχτυα γέμισαν μέ ψάρια πού ἦταν τόσο πολλά ὥστε ἀρχισε νά σκίζονται τά δίχτυα. Γι αὐτό ὁ Πέτρος κάλεσε καί τούς συνεργάτες του μέ τό ἄλλο πλοίο νά ἐλθουν πρός βοήθεια. Ἡ ψαριά ὅμως ἦταν τόσο πολλή ὥστε ἀπό τό βάρος κινδύνεψαν νά βυθιστούν καί τά δύο πλοία. Ὁ Πέτρος συγκλονισμένος καί αἰσθανόμενος, τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε: «Κύριε βγές ἀπό τό πλοίο μου γιατί εἶμαι πολύ ἁμαρτωλός!». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «Μήν ταράζεσαι καί φοβᾶσαι, ἀπό σήμερα θά γίνεις ψαράς ἀνθρώπων». Ἔτσι ὅταν ἐπέστρεψαν στήν ἀκτή αὐτός καί οἱ συνεργάτες του, ἄφησαν τά πλοία τους καί ἀκολούθησαν τό Χριστό. Οἱ συνεργάτες του καί μετά κι αὐτοί ἀπόστολοι,  ἦταν οἱ ἀδελφοί Ἰάκωβος καί Ἰωάννης. 

Καθώς διαβάζουμε τό Εὐαγγελικό κείμενο, μέσα μας δημιουργοῦνται καί ἀναφυονται πολλές σκέψεις, νοήματα καί μηνύματα καί ἔτσι πρέπει νά γίνεται ὅταν διαβάζουμε τήν Καινή Διαθήκη. Αὐτό εἶναι σημάδι ὅτι πραγματικά ἀναγνωρίζουμε τό κῦρος καί τήν ἀνεκτίμητη ἀξία τοῦ λόγου τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτό εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη. Καί δέν γυρνοῦμε ἀπλά τίς σελίδες ἑνός βιβλίου, ἀλλά ἔχουμε μπροστά μας καί ὄχι μόνο, στά χέρια μας Τόν ἴδιο τό Χριστό! 

Ὁ Ὁποίος, ἐπειδή ἀκριβώς εἶναι ὁ Ἵδιος ὁ Θεός, ὅσο κι ἄν νομίζουμε πώς μᾶς εἶναι γνωστός, ταυτόχρονα μᾶς εἶναι καί παντελῶς ἄγνωστος. Γι αὐτό καί πάντοτε μπορεῖ καί μᾶς ἐκπλήσει. Ὅπως κάνει καί στό Εὐαγγελικό κείμενο μέ τόν Πέτρο. Ὁ ὁποίος δέν εἶναι κάποιος ἐρασιτέχνης στό ἐπάγελμά του καί ἐκ τούτου ξέρει πώς αὐτό πού τοῦ ζητάει ὁ Ἰησοῦς δέν ἔχει λογική βάση. Ἀντίκειται στούς κανόνες τῆς ἀλιείας. Ὅμως κάνει ὑπακοή στό λόγο Του, Τόν ἐμπιστεύεται καί ὁ Χριστός τήν ἐμπιστοσύνη του αὐτή, τήν ἐπιβραβεύει μέ θαυμαστό τρόπο καί μέ τό παραπάνω! 

Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά εἶναι σίγουρο πώς ὁ Χριστός θέλει νά εὐχαριστήσει τόν Πέτρο γιά τή βοήθεια πού Τοῦ ἔδωσε, καθώς δέν ἀρνήθηκε νά Τοῦ παραχωρήσει τό πλοίο του γιά τό κήρυγμά Του. Ὅπως δέν τοῦ ἀρνήθηκε καί στήν παράκληση Του νά τραβήξει πρός τό μέσα τῆς λίμνης, γιά τή διενέργεια αὐτοῦ. Γιά νά σκεφτοῦμε λίγο.

Ὅταν ὁλόκληρη νύχτα κοπίασε χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα. Καί τό πρωΐ ἐνώ τακτοποιοῦσε τά δίχτυα του σκεπτόμενος τήν οἰκογένειά του, τίς οἰκονομικές ὑποχρεώσεις του, πόσο εὐδιάθετος νά ἦταν ὁ Πέτρος; Δέν θά εἶχε ἴσως κουράγιο οὔτε μέ αὐτό νά ἀσχοληθεῖ. Μέσα σ’αὐτήν τήν ψυχολογική κατάσταση καί τόν προβληματισμό του, ἐρχεται ἕνας ἄγνωστος μέχρι τότε γι αὐτόν διδάσκαλος καί εἰσβάλοντας, μέ ἕνα ὅμως ὡραίο τρόπο στή ζωή του, τοῦ ζητάει νά συνεργήσει στή δική Του «δουλειά». Ὁ Πέτρος τή στιγμή ἐκείνη δέν γνωρίζει καί δέν μπορεῖ νά καταλάβει τί πρόκειται νά συμβεῖ. 

Μέ τή συγκατέθεσή του στό αἴτημα τοῦ Χριστοῦ ὅμως γίνεται συνεργάτης Του, δηλαδή μαθητής καί ὑποψήφιος ἀπόστολος. Πραγματικά, δέν θά μποροῦσε νά γίνει πιό ὡραία! Γιά νά προσέξουμε. Μέ πόσο χαρισματικό τρόπο ὁ Χριστός κερδίζει τόν Πέτρο καί τόν φέρνει κοντά Του! Ἔτσι πού τελικά ὁ καθένας μπορεῖ νά σκεφθεῖ, τελικά ποιός εἶναι ὁ ἐπαγγελματίας ψαράς; Ὁ Πέτρος ἤ ὁ Χριστός; Σίγουρα εἶναι ὁ Χριστός.  

Καί μάλιστα, Ἀνεπανάληπτος στήν τέχνη καί τόν τρόπο. Ἀλλά καί τό ψάρεμά Του δέν εἶναι τό κοινό πού γίνεται ἀπό τούς ἀνθρώπους στά γλυκά ἤ στά ἀλμυρά νερά. Εἶναι «ψάρεμα» πολύ ἀνώτερο, ἰδιαίτερο καί μέ μέγιστο βαθμό δυσκολίας. Γιατί  εἶναι πνευματικό καί ἔχει νά κάνει μέ τίς ψυχές καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Τῶν ἀνθρώπων πού ὡς δημιουργήματά Του, ἔχουν τήν ἐλευθερία καί τή νόηση, δεδομένα πού τά καθιστᾶ δύσκολη ψαριά καί βέβαια εἶναι δῶρα δικά Του. 

Μποροῦμε ἐπίσης νά δοῦμε καί νά θαυμάσουμε τό «δίχτυ» πού χρησιμοποιεῖ ὁ Χριστός, τό ὁποίο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ΑΓΑΠΗ! Τήν ἀγάπη τῆς ὁποίας κύριος εἶναι ὁ Ἵδιος ἀφοῦ ὅπως σημειώνει ἕνας ἀπό τούς ἀλιευμένους μαθητές περικοπῆς, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀγάπη ἐστί. Τήν ἀγάπη πού γίνεται ἔκφραση  τοῦ προσώπου Του καί τρόπος συνάντησης καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Πέτρο καί τόν κάθε ἄνθρωπο. Τῆς ἀγάπης πού εἶναι ἐλευθερία καί δέν ἐξαναγκάζει ποτέ καί γιά τίποτε κανέναν. 

Ἀλλά εἶναι τόσο σωστά ἐκφρασμένη ἀπό Αὐτόν, πού εἶναι ἡ ἵδια ἡ ἀγάπη καί κάνει τούς ἀνθρώπους αὐτοπροαίρετα νά δίνονται σ’αὐτήν. Καί ἀκόμη-ἀκόμη νά παρατοῦν τήν ὅποια ζωή τους καί νά ἀκολουθοῦν τό Μεγάλο Ψαρά. Ὅπως μᾶς περιγράφει στό τέλος τό Εὐαγγελικό κείμενο «...καί καταγαγόντες τά πλοῖα ἐπί τήν γῆν, ἀφέντες ἄπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». 

Εἶθε κι ἐμεῖς ἀδελφοί, νά πιαστοῦμε στό θαυμαστό δίχτυ τοῦ Χριστοῦ, διαβάζοντας τό λόγο Του στήν Καινή Του Διαθήκη. Νά συγκλονιστοῦμε, νά συναισθανθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας καί νά πέσουμε ὅπως ὁ Πέτρος στά γόνατα, ζητῶντας τό ἔλεός Του. Νά Τόν ἀφήσουμε νά μπεῖ πραγματικά στή ζωή μας καί μέ αὐταπάρνηση, ὅπως πρέπει, νά κάνουμε τό λόγο Του δρόμο καί τρόπο ζωῆς. Γένοιτο!

π.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΕΝΑΖΗΣ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου