Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ !

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Κύριος, πρὶν προσ­φέρει τὴν τροφή, τὴν εὐλόγησε ἐπικαλούμε­νος τὸν οὐράνιο Πατέρα Του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διδάσκει κι ἐμᾶς νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν ἅγιο Θεὸ καὶ νὰ ζητοῦμε γιὰ ὅλα τὴν εὐλογία Του. Ἀκόμη καὶ τὸ φαγητό, πράξη καθημερινὴ ποὺ ἀ­­­φο­ρᾶ στὴν ὑλική μας ὑπόσταση, λαμβάνει ἄλ­λη ἀξία καὶ νόημα, ὅταν πραγ­ματοποι­εῖται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θε­οῦ. 
Εἶναι ὑπόμνηση ὅτι ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας. Εἶναι ἐγγύηση ὅτι ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς ὑλικές μας ἀνάγκες καὶ μᾶς παρέχει ὅ,τι χρειαζόμαστε καὶ μάλιστα «ὑπερεκπερισσοῦ», πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε ἢ φανταζόμαστε (Ἐφεσ. γ΄ 20). 
Ἂν ὑπάρχουν ἄν­θρωποι ποὺ πεινοῦν, αὐτὸ συμβαί­νει ὄχι γιατὶ τὰ ἀ­­­γαθὰ ποὺ στέλνει ὁ Θεὸς εἶναι λίγα καὶ ἀνεπαρκή, ἀλλὰ διότι ἐμεῖς δὲν τὰ διαχειριζόμαστε σωστά. Ἡ πλεονεξία καὶ τὸ συμφέρον δὲν ἀφήνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ μοιραστεῖ τὰ ἀγαθὰ ποὺ τοῦ χαρίζει ὁ Θεός, κι ἔτσι δημιουργοῦνται ἀδικίες καὶ ἀνισότητες. 
ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή Η΄ Ματθαίου
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου