Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: Νοεμβρίου 2014

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

μερικά για τον άγιο Ανδρέα που έδρασε στην Πάτρα .

          Ο  άγιος  Ανδρέας  ήταν 80  χρονών όταν   εκοιμήθη  την 30 Νοεμβρίου τοῦ 66 μ.Χ. ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος Νέρωνος.
      Το λείψανο του αγιου Ανδρέα  παρέμεινε  στὴν Πάτρα μέχρι τὸ 357μ.Χ.  , κατόπιν  μὲ διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίου Β´ (337-361), υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν δούκα Ἀρτέμιο, τὸν μετέπειτα
 ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε ἐπὶ   Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη τὸ 363 μ.Χ. Τὸ λείψανο τοποθετήθηκε στὶς 30 Μαρτίου τοῦ 357 ἐντὸς τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
     Λειψανα  του αγιου ανδρεα  υπαρχουν  στὴ Σκωτία, τὸ Ἀμάλφι τῆς Ἰταλίας καὶ τὴ Ρωσία.   
     Στὴ Σκωτία ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας τιμᾶται ὡς προστάτης ἅγιος, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίσθηκε στὸν μοναχὸ (ἢ ἐπίσκοπο) Ρέγουλο καὶ ἐπιβιβασθεὶς σὲ πλοῖο μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου πρὸς ἄγνωστη κατεύθυνση, ναυάγησε στὴν πόλη Mucros τῆς Σκωτίας, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 518 μετονομάσθηκε σὲ Ἅγιος Ἀνδρέας.

         Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χιαστὸς Σταυρὸς τοῦ Πρωτοκλήτου ποὺ ἔφερε ἡ σημαία   τῶν Σκώτων διατηρήθηκε καὶ στὴν ἐπίσημη σημαία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.

        Την  τιμία κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου τὸ 1462 ἐξ αἰτίας τοῦ τουρκικοῦ κινδύνου ὁ ἡγεμόνας τοῦ Μυστρᾶ Θωμᾶς Παλαιολόγος μετέφερε τὴν στὴ Ρώμη καὶ τὴν παρέδωσε στὸν Πάπα Πίο Β´. Ἡ σεπτὴ κάρα τοποθετήθηκε στὶς 14 Ἀπριλίου 1462 στὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καὶ παρέμεινε ἐκεῖ ἐπὶ πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες.
      Την  26 Σεπτεμβρίου 1964 ελαβε χωρα η  επανακομιδη   της τιμιας καρας  του αγιου Ανδρεα στην Πατρα .Τὸ εὐφρόσυνο γεγονὸς τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας κάρας  ἑορτάζεται πανηγυρικὰ καὶ μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα στὴν Πάτρα τὴν πλησιέστερη Κυριακὴ στὴν 26η Σεπτεμβρίου. Ἡ τιμία κάρα καὶ ἡ παλαιὰ ἐφέστιος εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (1829) λιτανεύονται στὴν πόλη τοῦ Πρωτοκλήτου δύο φορὲς  κατ’ ἔτος, στὶς 30 Νοεμβρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του, καὶ τὴν πλησιέστερη Κυριακὴ στὴν 26η Σεπτεμβρίου, ποὺ   εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς
τῆς τιμίας κάρας ἀπὸ τὴ Ρώμη στὴν Πάτρα.

     Στὸν τόπο τοῦ ἐνδόξου μαρτυρίου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου ἀνεγέρθηκε πρὸς τιμήν του μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1836-1845 εὐρύχωρος τρίκλιτος Ναός, ρυθμοῦ βασιλικῆς, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καὶ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῶν Πατρῶν κατὰ τὸ διάστημα 1845-1856, ἀποτελεῖ δὲ ἀξιομνημόνευτο ἔργο τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης ἀρχιτέκτονα Λυσσάνδρου Καυταντζόγλου.

      Τὸ ἔτος 1900 ἐγκρίθηκε ἡ ἀνέγερση νέου Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε τὴν 1η Ἰουνίου 1908   ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Γεώργιο Α´ μέσα σὲ πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα. Τὸ ἀρχικὸ σχέδιο τοῦ Ναοῦ   ἦταν τοῦ Γάλλου ἀρχιτέκτονα Emile Robert, ἀλλὰ ἀργότερα διαρρυθμίστηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο καὶ τὸν ναοδόμο Γεώργιο Νομικό. Ὁ μεγαλοπρεπὴς καὶ παμμεγέθης νέος  Ἱερὸς Ναὸς τοῦ πολιούχου τῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάσθηκε στὶς 26 Σεπτεμβρίου 1974   ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ.

      Στην ελληνικη  επικρατεια υπαρχουν 51  ιεροι ναοι που  τιμωνται επ ονοματι του αγιου Ανδρεα, οι 16  απο αυτους  βρισκονται  στὴν περιφέρεια τοῦ νομοῦ Ἀχαΐας (ἐπαρχίες Πατρῶν, Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων), μὲ ἀξιομνημόνευτους τοὺς ναοὺς στὴν Ἐγλυκάδα Πατρῶν, τὸ Αἴγιο καὶ τὸ Σκεπαστὸ Καλαβρύτων.

     Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας τιμᾶται ἐπίσης ὡς πολιοῦχος ἅγιος στὴν κωμόπολη Αἰγίνιο Πιερίας.

      Η  Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς   πλησίον τοῦ χωριοῦ Περατάτα    ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἱερὰ προσκυνήματα τῆς νήσου Κεφαλληνίας. Ἡ περιώνυμη  αὐτὴ Μονὴ τῆς Κεφαλληνίας ἱδρύθηκε τὴ Βυζαντινὴ Ἐποχὴ καὶ ἐπανιδρύθηκε τὸ 1579. Τὸ 1639 ἦρθε νὰ μονάσει ἡ διασωθεῖσα ἀπὸ ναυάγιο Ἑλληνορουμανίδα Πριγκίπισσα Ροζάνη, κόρη τοῦ Πρωτοσπαθάριου τῆς Μολδοβλαχίας Ζώτου Τσιγαρά, ἡ ὁποία ἐκάρη μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Ρωμύλα καὶ ἀφιέρωσε στὴ Μονὴ τὸ ἱερὸ λείψανο ἐκ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς (πέλμα) τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπεξαρθρωμένο ἀπὸ τὸν ἀστράγαλο καὶ μάλιστα εἶναι ἐμφανὴς καὶ ἡ ὀπὴ ἀπὸ τὸ καρφὶ τῆς Σταυρώσεως τοῦ Ἁγίου.

       Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τιμᾶται ἐπίσης ὡς φωτιστὴς καὶ προστάτης ἅγιος τῆς Ρουμανίας, ἀφοῦ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐκχριστιάνισε τὴ χώρα, διέλαμψε δὲ σὲ μία σπηλιὰ ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὴν πόλη Κωνστάντζα τῆς νοτιοανατολικῆς Ρουμανίας,  ὁποία μέχρι σήμερα εἶναι τόπος ἱεροῦ προσκυνήματος. Μάλιστα τὸ 1996 καὶ τὸ 2011 μεταφέρθηκε στὴ Ρουμανία πρὸς εὐλογία τοῦ λαοῦ της ἡ χαριτόβρυτος τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὴν Πάτρα.

        Ἰδιαίτερα λαοφιλὴς καὶ τιμώμενος εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας καὶ στὴν Κύπρο, ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση τὸ πλοῖο ποὺ τὸν μετέφερε ἀπὸ τὴν Ἰόππη στὴν Ἀντιόχεια, ἀγκυροβόλησε γιὰ τρεῖς ἡμέρες σὲ παρακείμενο λιμανάκι λόγῳ νηνεμίας. Ἡ ἔλλειψη νεροῦ ἀνάγκασε τὸν Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ νὰ γονατίσει μπροστὰ σ’ ἕνα κατάξερο βράχο καὶ νὰ προσευχηθεῖ στὸν Κύριο γιὰ νὰ στείλει τὸ πολύτιμο νερό. Ἀφοῦ σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τὸν βράχο, ἄρχισε νὰ ἀναβλύζει ἄφθονο νερὸ ποὺ ἔτρεχε σὰν Ἁγίασμα ἀπὸ βρύση κοντὰ στὴ θάλασσα. Τὸ νερὸ αὐτὸ θεράπευσε τὸ τυφλὸ παιδὶ τοῦ καπετάνιου τοῦ καραβιοῦ, ἐνῶ ἐπακολούθησαν καὶ ἄλλα θαύματα. Ἡ φωταυγὴς παρουσία τοῦ θεηγόρου Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ στὸν τόπο αὐτὸ ὁδήγησε στὸ νὰ ἀνεγερθεῖ στὴν Κύπρο ἡ περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ  ὁποία βρίσκεται στὸ ὁμώνυμο ἀκρωτήριο στὴν κατεχόμενη Καρπασία καὶ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα παγκύπριο προσκύνημα.

       Περιώνυμη εἶναι καὶ ἡ Ἱερὰ Βατοπεδινὴ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὸ Ἅγιον Ὄρος, γνωστὴ καὶ ὡς «Σεράι» , ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὶς Καρυές. Ὁ ἐπισκέπτης ἐντυπωσιάζεται ἀπὸ τὸν ὀγκώδη καὶ μεγαλοπρεπῆ ναὸ τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε τὸ 1867 καὶ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1900, φυλάσσεται δὲ σ’ αὐτὸν ὡς πολύτιμος πνευματικὸς θησαυρὸς τμῆμα τοῦ μετωπιαίου ὀστοῦ τοῦ Ἁγίου.


Είχε χάσει τον παπαγάλο του και τώρα μετά από 4 χρόνια επέστρεψε...

Από το μικροτσιπ που είχε ο  παπαγάλος επάνω του ,εν τέλει κατάφεραν να βρουν τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον παπαγάλο ο οποίος με το που τον είδε τον... δάγκωσε!

Οι 1500 κρητικοί πολεμιστές της Πόλης .Πραγματική ιστορία!

Οι ανώτεροι αξιωματικοί του σουλτάνου, εντυπωσιασμένοι από την παλικαριά των τελευταίων ζωντανών υπερασπιστών της Πόλης, τους πρότειναν παράδοση υπό τους δικούς τους όρους. Εκείνοι δέχτηκαν να παραδοθούν υπό τον όρο να τους επιτραπεί να φύγουν χωρίς να πειραχτούν, με όλα τους τα υπάρχοντα τα  άρματα και με τιμή. Οι ηγέτες των Οθωμανών, που εκτίμησαν τη γενναιότητα και που, βεβαίως, δεν ήθελαν να υποστούν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες για να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της πόλης που ήταν ήδη δική τους, επίσης έκριναν ότι αν χρονοτριβούσαν ακόμη περισσότερο στο σημείο αυτό, δεν θα είχαν το ανάλογο μερίδιο από τη λεηλασία,  δέχτηκαν. Μια  κρητικη παραδοση αναφέρει οτι από τοτε καθιερώθηκε  το μαυρο  ως  ενδυμασία  παραδοσιακή  για  να θυμίζει στους κρητικους την συμφορά  της άλωσης της Κωνσταντινουπολης !!!

ηρθε μιά έξυπνη εφεύρεση που λέει αντίο στον βραστήρα !

Το τέλος του… βραστήρα!
Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να μπορείτε να ετοιμάσετε το αγαπημένο σας ρόφημα  μέσα  στην κούπα  ,και μάλιστα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και καταναλώνοντας ελάχιστες ποσότητες ενέργειας;

Η λύση φαίνεται ότι ακούει στο όνομα «Miito» και μάλλον έρχεται να δώσει ένα τέλος στην… «παντοκρατορία» του βραστήρα!

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Επίθεση των δυτικών «σταυροφόρων» για άλλη μία φορά εναντίον της χώρας μας
       Για να να αντιληφθούμε σε βάθος αυτό που συμβαίνει σήμερα στη δύστυχη χώρα μας πρέπει να ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα της ιστορίας μας, τα αίτια και τις αφορμές της Δ' Σταυροφορίας και τον διαμελισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που επιμελώς αποκρύπτονται, αποσιωπούνται και δεν διδάσκονται στα σχολεία μας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό έχει να κάνει με τη γεωπολιτική προσήλωση της πολιτικο-οικονομικής ελίτ της χώρας στο δόγμα «ανήκομεν εις την Δύσιν», δηλαδή σε Ευρωπαϊκή Ένωση (για να ακριβολογούμε, γερμανική Ευρώπη) και ΗΠΑ.

Τα σύνορά μας, παρά την ένταξή μας στην Ε.Ε., ουδέποτε αναγνωρίστηκαν ως σύνορα της Ευρώπης. Η γεωργία και η κτηνοτροφία μας σχεδόν κατεστράφησαν και η βιομηχανία και η ανθούσα βιοτεχνία μας εξαφανίζονται. Το νόμισμά μας, η παλαιότατη δραχμή, αντικαταστάθηκε από το πανάκριβο γερμανικό ευρώ.

Συνεχίζουν οι αμερικάνοι τα λάθη ή αλλιώς η κρυφή γοητεία της αλητείας !

οι  ΗΠΑ  πάντοτε  έχουν φιλοτουρκική στάση , τόση αφέλεια μόνο απο ιδιοτέλεια  μπορεί να εξηγηθεί :

''Η κυβέρνηση Ομπάμα εξακολουθεί να ελπίζει ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να φέρει τις χώρες της περιοχής πιο κοντά – και να λειτουργήσει ειδικότερα ως κινητήριος δύναμη στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου.''

όμορφα βουνά στην Πολωνία, οπως στην Ελλάδα !

πως να κάνετε το ρόφημα σας πιο γευστικό και πρωτότυπο !

1. Μεντα ,
2.Πορτοκάλι,
3.Για χορτοφάγους,
4. Καυτερή,
5.Φυστικοβούτυρο,
6.Μπαχαρικό  κολοκύθας,
7.Νουτέλα(!),
8.Καραμέλα,
9.Λεβάντα άσπρη,
10.Ιρλανδέζικο λικέρ,
ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΚΟΡΥΦΗ ΟΛΩΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Μανιτάρια , κρέμα , ξύλο κανέλας και καραμελα.http://kazani.gr/2014/11/24/how-to-spice-up-your-hot-chocolate-on-a-cold-winter-night.html#.VHmMUJ7rBLM

το δεύτερο μεγαλύτερο ενυδρείο στον κόσμο !!!!

        Το ενυδρείο Churaumi Aquarium βρίσκεται στην Οκινάουα της Ιαπωνίας και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο.
         Η κύρια δεξαμενή αποκαλέιται Kuroshio Sea, περιέχει 7.500 κυβικά μέτρα νερό  και εχει

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Παραλειπόμενα της επανάστασης του '21

Του  ARVANITI
Είπα να φτιάξω μια επετειακή λίστα , με ότι μου ήρθε πρόχειρα στον νού, έτσι να έχουμε να λέμε

1.Το παππαδοπαίδι ο Κιουταχής
Τουρκαλβανό τον βάπτισε η ιστορία και ήταν πάντα παρών και αντίπαλος τον Ελλήνων σε κάθε στιγμή του αγώνα .Και να σκεφτεί κάποιος 'οτι ήταν γιος Ρώσου χριστιανού παππά που αιχμαλωτίστηκε απο τους Τούρκους οταν ήταν 10 χρονών.

οταν ο Μπούς πλήρωνε τον Χίτλερ !!!!


     

  Η πολιτική δυναστεία των Μπους στηρίχθηκε στα χρήματα που κέρδισε από τη συνεργασία με τους Ναζί.   Τον Οκτώβριο του 1942, η εταιρεία που διηύθυνε ο Μπους καταδικάστηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α ως εμπορικός και χρηματοπιστωτικός συνεργάτης των Ναζί.

και όμως , ο πλανήτης Αρης ήταν κατοικήσιμος παλιά !

 
      Η κόκκινη έρημος που βλέπουμε σήμερα στην επιφάνειά του  Αρη  δεν ήταν πάντοτε εκεί. Αντιθέτως πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Άρης είχε μία παχιά ατμόσφαιρα μπλε χρώματος, ζεστό κλίμα και φυσικά νερό. Όλα αυτά με το πέρασμα των χρόνων χάθηκαν, και την θέση τους πήρε το απέραντο κόκκινο χρώμα.

ένα έξυπνο βιντεάκι για τον άχαρο κόσμο των ναρκωτικών !!!!

Ένα Κίουι (πουλί που δεν μπορεί να πετάξει και ζει αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία) αρχικά δεν δίνει σημασία σε αυτά που βρίσκει μπροστά του. Στη συνέχεια δοκιμάζει και εθίζεται μέχρι που όλη αυτή η διαδικασία του γίνεται συνήθεια.  Συνήθεια γίνεται και η απότομη πτώση, αλλά και η μικρότερη σε διάρκεια... διαδρομή στα ταξίδια.

http://www.piperies.gr/posts/ena-eksypno-binteo-gia-ton-kosmo-ton-narkotikon 

Δελφίνια !!!!! Ενα εκπληκτικό θέαμα !

του κυρίου Ιωάννη Ατματζιδη. Δειτε το βίντεο , αξιζει!!
https://www.youtube-nocookie.com/embed/pRFq7K4vCSk?rel=0

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Μία συνάντηση με τον Γέροντα Παΐσιο

..........το βιβλίο μέχρι σήμερα έχει εξαντληθεί καί το παράξενο για μένα είναι ότι τον γέροντα Πάίσιο έχουν αγαπήσει πολύ καί οί ουνίτες, οί όποιοι διαβάζουν το βιβλίο του.

πες μου τι χρώμα σου αρέσει να σου πω τι είσαι !

    Θα τρώγατε ένα πράσινο μπιφτέκι; Πέρα όμως από τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των απλοϊκών ανθρώπων, τα χρώματα έγιναν αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων, που καθιέρωσαν τη χρωματολογία, ένα είδος επιστήμης με θεραπευτικές ικανότητες και ψυχολογικές προεκτάσεις.

Οκτω ερωτήσεις αυτογνωσίας!!

Υπάρχουν κάποιες  ερωτήσεις  που  αν  τις  απαντούσαμε  θα  άλλαζε όλη η ζωή  μας !

      Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια, πάνδημη συμμετοχή  και   εκκλησιαστική   κατάνυξη    η Σπάρτη και η ευρύτερη περιοχή  εόρτασαν   και εφέτος, την Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Νίκωνος του ”Μετανοείτε”, πολιούχου αυτής.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Αριχιμανδριτης Αντιπας Νικηταρας

Ο  Γεροντας  μας  Αντιπας  Νικηταρας Προηγουμενος  Ι.Μονης Αγιου Ιωαννου Θεολογου  Πατμου μιλησε  εμπευσμενα και αγιοπατερικα  για την μεγαλη πνευματικη μορφη του Γεροντος Αμφιλοχιου Μακρη στον καταμεστο Ιερο Ναο του Αγιου Δημητρίου Ν.Ελβετίας Αθηνών.https://www.youtube.com/watch?v=WrBhRixMDtE&feature=player_detailpage

Μαθητές στην Κρήτη κατασκεύασαν αυτοκίνητο που δεν καταναλώνει καύσιμα !!!!

Ένα καινοτόμο αυτοκίνητο με όλα τα οφέλη της «καθαρής ενέργειας», ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος που δεν καταναλώνει καύσιμα και είναι αθόρυβο στη λειτουργία του, κατασκεύασαν μαθητές του 6ου Επαγγελματικού Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Τεχνόπολη, έγινε σήμερα το πρωί η παρουσίαση του project «Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο». Το project υλοποιήθηκε από μαθητές του...
6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών του σχολείου και με υπεύθυνο καθηγητή τον Εμμανουήλ Καγιαμπάκη, εκπαιδευτικό ηλεκτρολόγο μηχανικό, MSc.

Όπως τόνισε ο κ. Καγιαμπάκης κατά τη σημερινή παρουσίαση του αυτοκινήτου, στη θέση του ρεζερβουάρ των συμβατικών αυτοκινήτων το συγκεκριμένο όχημα έχει υποδοχή για την ηλεκτρική φόρτισή του. Η καινοτομία βρίσκεται στη μονάδα κυψέλης υδρογόνου που κατασκευάστηκε και από την οποία φορτίζεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η μονάδα αυτή μπορεί να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, παρέχοντας πλήρη αυτονομία στην κίνησή του, προσεγγίζοντας πολλαπλάσια χιλιομετρική απόσταση από την εργοστασιακή. Η μονάδα αυτή είναι ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού και ηλεκτρο-μηχανολογικού ελέγχου, με όλα τα συστήματα ασφαλείας, καθώς επίσης και ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με τοπικές και απομακρυσμένες κινητές συσκευές, μεταφέροντας δεδομένα και λειτουργικά στοιχεία μέσω ίντερνετ. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι το υδρογόνο, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε δύο φιάλες υδριδίων μετάλλων. Μέσω της κυψέλης καυσίμου και ενός τροποποιημένου InverterDC/AC επιτυγχάνεται η ηλεκτρική φόρτιση του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι το χρησιμοποιούμενο υδρογόνο της μονάδας πρέπει να προέρχεται από ηλεκτρόλυση του νερού (Η2Ο) μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα από φωτοβολταïκά πάνελς. Έτσι, το σύστημα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου, όσο και κατά την κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη. Αποτέλεσμα είναι το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο να αποκτά πλήρη αυτονομία κινητικότητας, προσεγγίζοντας πολλαπλάσια χιλιομετρική απόσταση από την εργοστασιακή, ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικούς ρύπους.

Το συγκεκριμένο project εντάσσεται στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σκοπός των οποίων είναι οι μαθητές, με την καθοδήγηση των καθηγητών να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις και κατασκευές, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που αποκομίζουν από τη φοίτησή τους στο Επαγγελματικό Λύκειο.
Η διοργάνωση του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται από τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων (INNOVATHENS) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Άνεμος Ανανέωσης» και την υποστήριξη του Ιδρύματος «Χάινριχ Μπελ» Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Sustainable Energy Youth Network - SEYN).

Το «παρών» κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης», Νίκος Χρυσόγελος, ο καθηγητής Δημήτρης Αγαπάκης, καθώς και οι μαθητές Γαβριέλα Χατζάκη, Ιωάννης Κοντονασάκης και Κάρολος Χαλαμπαλάκης.
http://frapedoypoli.blogspot.gr/2014/11/blog-post_7374.html#more

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

       Σάλο έχει προκαλέσει η Γερμανική εταιρεία Sunfire GmbH, διότι πιστεύει ότι έχει δημιουργήσει μια μηχανή που μετατρέπει το νερό σε υγρά καύσιμα όπως βενζίνη πετρέλαιο ή κηροζίνη.
Τόσα και τόσα ακούμε κατά διαστήματα τα οποία αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μηχανές καύσης και τα αν μη τι άλλο πανάκριβα καύσιμα τα οποία μας κάνουν να υπολογίσουμε ακόμα και τις πιο μικρές μας αποστάσεις.
        Αλήθεια, και ποιος δεν έχει δυσκολευτεί τα τελευταία χρόνια με τις τιμές των υγρών καύσιμων;
Η τεχνολογία αυτή ονομάστηκε Power-to-Liquid και χρησιμοποιεί την διαδικασία Fischer-Tropsch η οποία αναπτύχθηκε το 1925. Μέσα από αυτή την διαδικασία δημιουργείται υδρογονάνθρακας σε υγρή μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης.
Διπλό το όφελος λοιπόν, καθώς απομακρύνεται και το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Με τα πολλά και με τα λίγα όμως τα θέματα γραφειοκρατίας είναι αυτά που κρατούν πίσω την τεχνολογία, ας ελπίσουμε να λυθούν σύντομα μπας και μπορέσει να αναπτυχθεί η τεχνολογία όπως πραγματικά της αξίζει.

Την επίσημη σελίδα της Sunfire μπορείτε να την βρείτε εδώ

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

      Ο σύντροφός σου έχει ανάγκη να αποδεχθείς τις αδυναμίες σου και να τις ομολογήσεις σε αυτόν. Όσο περισσότερο αμύνεσαι ή επιτίθεσαι για να υπερασπισθείς την εξιδανικευμένη εικόνα του εαυτού σου τόσο περισσότερο η σχέση σου θα μεταβάλλεται σε πεδίο μάχης. Δέξου τους εσφαλμένους τρόπους και τις αδυναμίες που τον πληγώνουν και θα τον βοηθήσεις να σε αγαπήσει. Η αγάπη ανθίζει στο έδαφος της καλής ταπείνωσης. Νικητας Καφκιος.

Τρεις τρόποι για να εμποδίσετε τις βλαβερές συνέπειες των ΜΜΕ !

 
1) Εξεταστε μήπως πρόκειται για γεγονότα που τα ΜΜΕ προσπαθούν να σας επιβάλλουν να πιστέψετε και που δεν στηρίζονται στη λογική.
 2) Εξετάστε τις ειδήσεις υπό το πρίσμα των δεδηλωμένων στόχων του κράτους.
 3) Εξετάστε τις ειδήσεις που τα ΜΜΕ προσπαθούν να αποκρύψουν.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ποιον σκοτώνει ο άγιος Δημήτριος στη γνωστή εικόνα...

     
      Ο άγ. Δημήτριος  στην  εικόνα  του  δε σκοτώνει το βάρβαρο  παλαιστή  Λυαίο (όπως εσφαλμένα έχει γραφτεί), αλλά τον πολεμοχαρή  τσάρο  των  Βουλγάρων Ιωαννίτζη,  που  οι  Βυζαντινοί  τον  αποκαλούσαν  "Σκυλογιάννη", ενώ ήταν έτοιμος να επιτεθεί στη Θεσσαλονίκη το 1206 ή 1207.
     Ο Σκυλογιάννης πέθανε από πλευρίτιδα, αλλά ο θάνατός του αποδόθηκε σε θεία δίκη. Το παράδοξο είναι ότι το βουλγαρικό έθνος τίμησε υπερβολικα  τον άγιο Δημητριο, τον θεώρησε προστάτη του, εμψυχωτή του κατά την τουρκοκρατία.


Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ - ΠΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.
Από «Τα μυστικά ημερολόγια» του Αύγουστου Καίσαρα
Περγαμηνή αρ. LXXXIX
     '' .......Ακόμη και σήμερα τρέμω όταν σκέφτομαι ότι τότε που είχα εκλεγεί για πέμπτη φορά ύπατος συνάντησα το μεγάλο μου είδωλο το λείψανο του δηλαδή, βαλσαμωμένο με βότανα σύμφωνα με την τέχνη των Πτολεμαίων, κατά τέτοιο τρόπο που έμοιαζε σαν να κοιμόταν κουρασμένος από τις κατακτήσεις του σε ολόκληρο τον κόσμο.''

Διαβάστε περισσότερα http://ektiesthisi.blogspot.com/2014/11/h.html#ixzz3JjbKDokC


ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Τα Εισόδια της Θεοτόκου τίμησε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας και παράλληλα εόρτασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Το απόγευμα της παραμονής της εορτής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος χοροστάτησε σε Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στο φερώνυμο Ιερό ναό στη Γκοριτσά. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στη Σπάρτη, μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε Δοξολογία υπό του Σεπτού Ποιμενάρχη μας κ. Ευσταθίου. Με την ολοκλήρωσή της Δοξολογίας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε εν συντομία στη σπουδαιότητα του διπλού εορτασμού, ενώ ευχήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος να προστατεύει, όπως μέχρι σήμερα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τη νεολαία μας.
Ακολούθησε ομιλία από τον Ταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών κ. Σπυρίδωνα Βλάσση, ο οποίος υπογράμμισε τον άρρηκτο δεσμό της Ορθόδοξης Πίστης και ιδιαίτερα της Μεγαλόχαρης με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Παράλληλα επεσήμανε σημαντικές ιστορικές επιτυχίες των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεικνύουν τη διαχρονική γενναιότητα και αυταπάρνηση του έμψυχου δυναμικού τους, ενώ παράλληλα τόνισε την προσφορά τους την περίοδο της ειρήνης, όπως στις ημέρες μας.
Στη συνέχεια οι επίσημοι και οι αντιπροσωπείες των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μετέβησαν στο Κενοτάφιο του Λεωνίδα, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ !!!!!!!

-- 01  Μαρτίου 1935  εκδηλωνεται  στρατιωτικο  κινημα  που υποστηριζοταν απο Ελευθεριο Βενιζελο και Ν. Πλαστηρα !
-- Οι στασιαστές του 1935, χωρίς κανένα ηθικό έρεισμα αλλα με  μόνο κίνητρο την αχαλίνωτη φιλαρχία, την ξενοδουλεία και την εγωπάθεια του Ελευθερίου Βενιζέλου, επιστρατεύοντας ντόπιους και πρόσφυγες,  άρπαξαν τα χρήματα από τα δημοσία ταμεία και από τις τράπεζες,   διένειμαν τα όπλα του στρατού σε ιδιώτες,   διαίρεσαν τον λαό και εξαπέλυσαν παντού την αναρχία και την καταστροφή.
-- Το ξενοκίνητο αυτό κίνημα, υποστηριξε  οικονομικα  η ιταλική κυβέρνηση μέσω του προξένου της στα Χανιά προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
-- Το  ξενοκινητο  πραξικοπημα του Βενιζελου  δημιούργησε κολοσσιαίους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και κλονισμούς. Συγκεκριμένα απειλήθηκε η ακεραιότητα της Ελλάδας από την πλευρά της Βουλγαρίας, που συγκέντρωσε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, προκειμένου να εισβάλει στο Ελληνικό έδαφος, πράγμα που θα γινόταν εάν δεν μεσολαβούσε η Τουρκία για να της υπενθυμίσει το «Βαλκανικό Σύμφωνο».

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

- Τι πρέπει να κάνουμε, όταν είμαστε πληγωμένοι;
- Όταν βρίσκεσαι πληγωμένος, επειδή έπεσες σε κάποιο αμάρτημα λόγω αδυναμίας σου ή καμιά φορά με την θέλησή σου για κακό σου, μη δειλιάσεις ούτε να ταραχθείς γι αυτό, αλλά αφού επιστρέψεις αμέσως στο Θεό, μίλησε έτσι «Βλέπε, Κύριέ μου έκανα  τέτοια πράγματα σαν τέτοιος που είμαι ούτε ήταν δυνατό να περίμενες και τίποτα άλλο από εμένα τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο, παρά ξεπεσμό και γκρέμισμα».
Και εδώ, ξευτελίσου στα μάτια σου αρκετή ώρα και λυπήσου με πόνο καρδιάς για την λύπη που προξένησες στον Θεό και χωρίς να συγχυσθείς, αγανάκτησε κατά των αισχρών σου παθών, ιδιαιτέρως δε και μάλιστα, εναντίον εκείνου του πάθους που  έγινε  αιτία να πέσεις έπειτα πες πάλι «Ούτε μέχρι εδώ θα στεκόμουνα, Κύριέ μου, και θα αμάρτανα χειρότερα, εάν εσύ δεν με κρατούσες με την πολύ μεγάλη σου αγαθότητα».
Και ευχαρίστησέ Τον και αγάπησέ Τον περισσότερο παρά ποτέ θαυμάζοντας την τόση μεγάλη ευσπλαχνία Του, ότι και παρόλο που λυπήθηκε από σένα, πάλι σου δίνει το δεξί Του χέρι και σε βοηθάει, για να μη ξαναπέσεις στην αμαρτία τελευταία πες με μεγάλο θάρρος στη μεγάλη ευσπλαχνία του «Εσύ, Κύριέ μου, κάνε σαν εκείνος που είσαι και συγχώρεσέ με και μην επιτρέψεις στο εξής να ζω χωρισμένος από σένα, ούτε να απομακρυνθώ ποτέ, ούτε να σε λυπήσω πλέον».
Και κάνοντας έτσι, μη σκεφτείς αν σε συγχώρεσε, διότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά υπερηφάνεια, ενόχλησης του νου, χάσιμο του καιρού και απάτη του διαβόλου, χρωματισμένη με διάφορες καλές προφάσεις.
Γι αυτό, αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερα στα ελεήμονα χέρια του Θεού, ακολούθησε την άσκησή σου, σαν να μην είχες πέσει. Και αν συμβεί εξαιτίας της αδυναμίας σου να αμαρτήσεις πολλές φορές την ημέρα και να μείνεις πληγωμένος, κάνε αυτό που σου είπα όλες τις φορές, όχι με μικρότερη ελπίδα στο Θεό. Και κατηγορώντας περισσότερο τον εαυτό σου και μισώντας την αμαρτία περισσότερο, αγωνίσου να ζεις με περισσότερη προφύλαξη.
Αυτή η εκγύμναση δεν αρέσει στο διάβολο γιατί βλέπει πως αρέσει πολύ στο Θεό, επειδή και μένει ντροπιασμένος ο αντίπαλος, βλέποντας ότι νικήθηκε από εκείνον, που αυτός είχε πριν νικήσει.
Γι αυτό και διαφορετικούς απατηλούς τρόπους χρησιμοποιεί για να μας εμποδίσει να μη το κάνουμε. Και πολλές φορές πετυχαίνει τον σκοπό του εξαιτίας της αμέλειάς μας και της λίγης φροντίδας που έχουμε στον εαυτό μας.
Γι αυτό, όσο εσύ βρεις δυσκολία σε αυτό από τον εχθρό, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνισθείς να το κάνεις πολλές φορές, ακόμη και αν μία μόνο φορά έπεσες μάλιστα πρέπει αυτό να κάνεις, αν, αφού αμαρτήσεις, αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι και συγχύζεσαι και σε πιάνει απελπισία για να μπορέσεις έτσι με αυτό να αποκτήσεις ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος μαζί και αφού οπλισθείς με αυτά τα όπλα, να στραφείς στο Θεό.
Γιατί, αυτή η παρόμοια ενόχληση και ταραχή που έχει κάποιος για την αμαρτία, δεν γίνεται επειδή με αυτό που έκανε λύπησε τον Θεό, αλλά γίνεται για τον φόβο της δικής του καταδίκης και αυτό σημαίνει ότι, αυτή προέρχεται από την φιλαυτία, όπως πολλές φορές είπαμε.
Ο τρόπος λοιπόν, για να αποκτήσεις την ειρήνη, είναι ο εξής να ξεχάσεις τελειωτικά την πτώση και την αμαρτία σου και να παραδοθείς στην σκέψη της μεγάλης και άφατης αγαθότητας του Θεού και ότι, αυτός μένει πολύ πρόθυμος και επιθυμεί να συγχωρέσει κάθε αμαρτία, όσο και αν είναι βαριά, προσκαλώντας τον αμαρτωλό με διάφορους τρόπους και μέσα από διάφορους δρόμους, για να έλθει σε συναίσθηση και να ενωθεί μαζί του σε αυτή την ζωή με την χάρη του στην δε άλλη, να τον αγιάσει με τη δόξα του και να τον κάνει αιώνια μακάριο.
Και αφού με αυτές και παρόμοιες σκέψεις και στοχασμούς, γαληνέψεις το νου σου, τότε θα επιστρέψεις στην πτώση σου, κάνοντας όπως είπα πιο πάνω κατόπιν, όταν έρθει ώρα της εξομολογήσεως (την οποία σε προτρέπω να κάνεις πολύ συχνά), θυμήσου όλες σου τις αμαρτίες, και με νέο πόνο και λύπη, για την λύπη του Θεού, και με πρόθεση και απόφαση να μη τον λυπήσεις πλέον, φανέρωσέ τες όλες στον Πνευματικό σου και κάνε με προθυμία τον κανόνα που θα σου ορίσει.
(Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Askitikon.gr)
*****
Καλημέρα.
Ελπίδα, Απόφαση και Ομολογία.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Πώς ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου συνδέεται με τον Όσιο Σισώη

     
      Ο  Όσιος Σισώης γεννήθηκε το 367 και πέθανε το 429 μ.Χ. Μόνασε στην έρημο της    Θηβαΐδας   στην   Άνω Αίγυπτο. Ηταν μαθητης του Αγιου Αντωνιου του Μεγαλου.      Οι μαθητές του Οσίου Σισώη, οι οποίοι θεωρούνται ως οι πρώτοι που απεικόνησαν τη σκηνή του θρηνου του οσιου Σισώη μπροστα στον ταφο του Μ.Αλεξανδρου.
          Ο Δωρόθεος, ο Επίσκοπος Τύρου (255-362 μ.Χ.) όταν επανήλθε από την εξορία κατά την οποία είχε εργασθεί ως σκλάβος στα ορυχεία της όασης της Σίουα στην Αίγυπτο, ανέφερε ότι οι κάτοικοί της ήταν ειδωλολάτρες και λάτρευαν τον Αιγύπτιο Θεό Άμμωνα, αλλά και τον Μέγα Αλέξανδρο ο οποίος ήταν θαμμένος εκεί.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

      
     Η Μονή Μυρσινιώτισσας ή Μυρτιδιώτισσας πήρε το όνομά της απ’ τις πολλές μυρσινιές (μυρτιές) της περιοχής. Ιδρύθηκε το 1523 από τον Άγιο Ιγνάτιο Αγαλιανό  πάνω στα ερείπια βυζαντινού μοναστηριού, αφιερωμένου στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Στο καθολικό της Μονής βρίσκεται ο τάφος του ιδρυτή της.  Πέντε ηλικιωμένες μοναχές έχουν απομείνει σ’ αυτό το ήρεμο γλυκό μοναστήρι, που φροντίζουν την αυλή και τους χώρους του μοναστηριού, το οποίο συντηρείται από τη Μονή Λειμώνος.  Παρουσιάζει  ενδιαφέρον  το μονοπάτι του δύσβατου χωματόδρομου που ενώνει το μοναστήρι Λειμώνος  με τη γυναικεία Μονή της Μυρσινιώτισσας.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩΝΟΣ

                                                 
   Το φημισμένο μοναστήρι ιδρύθηκε το 1526 από τον άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλλιανό και είναι άβατο για τις γυναίκες. Ο ιερέας πατέρας του αγόρασε από τους Τούρκους την εύφορη κοιλάδα (εξ ού και το όνομα μοναστηριού, «λειμών», λιβάδι) και έχτισε πάνω στα ερείπια παλιού, βυζαντινού μοναστη- ριού τον ναό (Μονή), που τον αφιέρωσε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
Βλέποντας το μοναστήρι ανάμεσα στα βουνά καταλαβαίνουμε γιατί έγινε κυριολεκτικά το καταφύγιο των χριστιανών σε κάθε δύσκολη στιγμή. Εξάλλου τόσο η προστασία του μοναστηριού από την Υψηλή Πύλη, όσο και η οικονομική του δύναμη επέτρεψαν στη Μονή Λειμώνος και τον Ηγούμενό της να στηρίξουν με πολλά κοινωφελή έργα όλη την επαρχία Μηθύμνης.
Η Η μεγάλη όμως προσφορά της Μονής Λειμώνος ήταν, όπως όλοι γνωρίζουν, στον τομέα της παιδείας. Ήδη επί Τουρκοκρατίας το μοναστήρι άναψε την πρώτη εκπαιδευτική φλόγα με τα σχολεία, τα οποία ίδρυσε εκεί ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός. Η Σχολή του Λειμώνος λειτούργησε από το 1530 (δεν γνωρίζουμε ως πότε).  Παράλληλα ο ίδιος ίδρυσε και λειτούργησε στο γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας Μυρσινιώτισσας, το πρώτο σχολείο θηλέων στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης.
Σήμερα έχουν απομείνει λίγοι μοναχοί αλλά έχει επεκταθεί κτιριακά, αφού με πρωτοβουλία του ηγούμενου Νικόδημου κτίστηκαν πολλά μικρά εκκλησάκια. Ο ίδιος ανακαίνισε όλο το μοναστήρι και οργάνωσε το πλούσιο λαογραφικό μουσείο της μονής καθώς και τη συλλογή από σπάνια βυζαντινά χειρόγραφα, τοιχογραφίες και ιερατικά σκεύη κ. ά.
ΜΕΤΟΧΙ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ένα ωραίο λιθόστρωτο μονοπάτι ενώνει το μοναστήρι με το Μετόχι Αγίων Αναργύρων περνώντας μέσα απ’ τα βουνά. Ήταν ο παλιός και πιο σύντομος τρόπος επικοινωνίας τους, μια που στο Μετόχι (που ανήκει στη Μονή Λειμώνος) αποσύρθηκε ο Άγιος Ιγνάτιος, όταν παραιτήθηκε απ’ τον θρόνο της Μητροπόλεως Μηθύμνης.
Τόσο το Μετόχι, όσο και το γειτονικό Χριστός Μετοχίων έχουν νοικιαστεί από το νορβηγικό Πανεπιστήμιο Agder University College που το χρησιμοποιεί για τα θερινά μαθήματα των φοιτητών και τη φιλοξενία επιστημόνων.

Άκρως επικίνδυνη απάτη. Προσοχή!

a2d706aaf7614e5cc251c821a3387b39_LΤις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μέσο του διαδικτύου το παρακάτω κείμενο-προειδοποίηση και το δημοσιεύουμε αυτούσιο όπως το λάβαμε. Ελπίζουμε να μην είναι αλήθεια, διότι πλέον όπως η αστυνομία εκμεταλλεύεται την τεχνολογία στο έπακρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος, το ίδιο κάνει πλέον και το έγκλημα.
 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
"Σε διάφορα μέρη σε πολυσύχναστα: πρατήρια βενζίνης, παρκινγκ, σούπερ μάρκετ κ.λ.π, δίδονται μικρά δώρα - δωρεάν διανομή, φαινομενικά για προώθηση πωλήσεων όπως: Μπρελόκ, μασκώτ για αυτοκινήτα, κ.λπ!
ΜΗΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ! Περιέχουν ένα ΤΣΙΠ για ανίχνευση θέσης προσώπου (κάποτε μόνο στις ταινίες τα βλέπαμε)..
Με αυτό οι «επαγγελματίες κλέφτες» γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα πάντα για εσάς: πού βρίσκεστε, πού κινείστε, πότε είστε στο σπίτι, πού είναι το δικό σας αυτοκίνητό σταθμευμένο, κλπ...
Χωρίς εσάς ...μπορούν να κάνουν τα πάντα - να πάνε στο σπίτι σας όταν
λείπετε, καθώς επίσης να σας επιτεθούν έξω από την Τράπεζα, να κλέψουν το αυτοκίνητό σας, κ.λ.π.
Είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εγκληματιών, που προέρχονται από τη Ρουμανία (και έχουν εμπειρία στην σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων), εφαρμόζοντας νέες εγκληματικές πρακτικές!
Αξιωματούχοι στην Ολλανδία και σε άλλα Κράτη ήδη έχουν ενημερώσει όλο τον πληθυσμό για το φαινόμενο αυτό, μέσω ΜΜΕ και εντύπων.
Προσέχετε λοιπόν και ενημερώστε και τους φίλους σας.
PhD Αχιλλέας Σουγκάκης
Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η Βυζαντινή μουσική θεραπεύει την κατάθλιψη!

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Ο υγιής άνθρωπος ζεί μέσα στην αρμονία. Η αρετή είναι αρμονία. Έλεγε ο Γέροντας: «Η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ εύκολη, όταν την ερωτευθεί η ψυχή. Είναι τόση η ωφέλεια της αρμονίας στην ψυχή!

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Η συνθηκολόγηση του πνευματικού κόσμου των Αθηνών (Βάρναλης, Μελάς, Παλαιολόγος) κατά την Κατοχή σύμφωνα με το ημερολόγιο του Γεωργίου Θεοτοκά

Περίληψη Δημοσίευσης

      Ο Κώστας Βάρναλης επί κατοχής συνεργἀστηκε με τους γερμανούς που τον ειχαν διορίσει μέλος και με μισθό μάλιστα, στην κατοχική επιτροπή ''Εθνικού Θεάτρου ''. Επίσης ήταν συνεργαζόμενος και με την βουλγαρική πρεσβεία του βασιλικού καθεστώτος , ενω αργότερα καθιερώθηκε ως επίσημος ποιητής των ελλήνων κομμουνιστών.

      Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος της Ακαδημίας Αθηνών, δέχτηκε να συνεργαστεί στην ελληνόφωνη προπαγανδιστική ιταλική εφημερίδα "Κουαδρίβιο" που τυπώνεται στην Ρώμη και αποτείνεται στο Ελληνικό κοινό. Άλλοι γνωστοί λόγιοι που συνεργάστηκαν είναι ο Κ. Καιροφύλλας,  ο Κλέων Παράσχος,  ο Φώτης Κόντογλου,  ο Γατόπουλος,  ο Ποριώτης...."

      Αλλά αναμφίβολα η κορυφαία πνευματική φυσιογνωμία που συντάχθηκε με τον Άξονα ήταν ο Ακαδημαικός Σπύρος Μελάς. Όταν ο στρατηγός Τσολάκογλου όρκισε την κυβέρνηση του ο Μελάς βρέθηκε ανάμεσα σε όσους παρουσιάστηκαν στο πρωθυπουργικό γραφείο να τον συγχαρούν. Και όχι μόνο αυτό. Στις 30 Απριλίου 1941 με χρονογράφημα του στην Καθημερινή ( "ο Στρατηγός") εκθείαζε τον Τσολάκογλου και καλούσε όλους τους Έλληνες να προσανατολίσουν τους ρυθμούς της ζωής τους σύμφωνα με της αρχές της πανευρωπαικής οργανώσεως της οποίας η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι.

      Άλλος σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων που αρχικώς συνεργάστηκε με τον κατακτητή τον πρώτο καιρό της κατοχής ήταν ο γνωστός χρονογράφος και συγγραφέας Παύλος Παλαιολόγος. Με άρθρα του προσπαθεί να  καθυσυχάσει την Ελληνική κοινή γνώμη και να την στρέψει προς την συνεργασία με τον γερμανο κατακτητή.Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΨΥΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ !!!Η ψυχή δεν είναι κάτι αφηρημένο , η ψυχή ειναι μέγεθος υπαρκτό , μετρήσιμο(?), υποκείμενο σε επιστημονική παρατήρηση . Αρα η ψυχή  έχει  εγκόσμια  υπόσταση !  Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται απο το παρακάτω άρθρο που συνδέει το DNA με την ψυχή .
http://enallaktikidrasi.com/…/to-metatraymatiko-stres-disp…/

Ιωάννης Γ' Σομπιέσκι , ο βασιλιάς που έσωσε την Ευρώπη !

Η πολιορκία της Βιέννης είχε φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, τα τείχη είχαν υποστεί σημαντικές φθορές και ο Καρά Μουσταφάς ετοιμαζόταν για την αποφασιστική του επίθεση, όταν δέχθηκε στα νώτα του την έφοδο των περίφημων Πολωνών «φτερωτών ουσάρων» του Σομπιέσκυ, οι οποίοι διέλυσαν την παράταξή του, τρέποντας το οθωμανικό στράτευμα σε επαίσχυντη φυγή. Η ήττα υπήρξε μοιραία για τον Καρά Μουσταφά, ο οποίος στραγγαλίστηκε με διαταγή του σουλτάνου, ενώ αντίθετα ο Σομπιέσκυ δοξάστηκε ως σωτήρας της Βιέννης και ευρύτερα της χριστιανοσύνης...  Ο Γιαν Γ΄ Σομπιέσκι ή όπως αναφερόταν στα σχολικά βιβλία Ιστορίας, Ιωάννης Σοβιέσκι, (17 Αυγούστου 1629 - 17 Ιουνίου 1696) ήταν βασιλιάς της Πολωνίας, μέγας δούκας της Λιθουανίας και στρατάρχης. Πήρε μέρος στην δεύτερη πολιορκία της Βιέννης και με τους Ουσάρους του επέφερε την σωτήρια νίκη εναντίον των Μουσουλμάνων στις 12 Σεπτεμβρίου 1683.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Νηστεια των Χριστουγέννων

      Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά). Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι.
        Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη.   Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.  Ἔτσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ -ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν- τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ σαρανταλείτουργου.
Ἡ τέλεση τοῦ σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.
       Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».
        Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.  Η νηστεία, ως πνευμα­τικός αγώνας, ως αυτοκυριαρχία, ως εγκράτεια, ως άσκηση, πρέπει νά εί­ναι καθημερινό μας μέλημα. "Όχι μόνο υπόθεση Σαρακοστής, άλλά ρυθ­μιστής ζωής.  george katsibris facebook.

ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Ο ΧΡΟΥΣΤΣΟΦ !!!!

  ΠΑΛΙΑ  ΟΙ  ΡΩΣΟΙ   ΤΩΡΑ  ΟΙ   ΓΕΡΜΑΝΟΙ..!  ΤΑ   ΜΙΚΡΑ  ΕΘΝΗ   ΔΕΧΟΝΤΑΙ   ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ   ΠΑΝΤΟΤΕ.

       Μετά την προσωρινή ύφεση του Κυπριακού με την έναρξη διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο και την εκ νέου ενεργότερη ένταξη της Ελλάδας στον συμμαχικό στρατιωτικό συνασπισμό του ΝΑΤΟ το 1958 με την έναρξη συζητήσεων για εγκατάσταση πυραύλων μέσου βεληνεκούς, η κομμουνιστική ηγεσία της ΕΣΣΔ αποφάσισε να ασκήσει διπλωματική και ψυχολογική πίεση εις βάρος της Ελλάδος. Η πίεση αυτή εκδηλώθηκε με την επιδεικτικά φανερή στρατιωτική ενίσχυση της Βουλγαρίας που έτσι απέκτησε συντριπτική υπεροχή πυρός σε σχέση με την Ελλάδα, με τον "πόλεμο των γραμματοσήμων"* αλλά και με απειλητικές δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Ρωσικού κομμουνιστικού κόμματος Νικίτα Χρουστσόφ, που "σύμβούλευε" την Ελλάδα να αποφύγει την εγκατάσταση ΝΑΤΟικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς στο έδαφος της.

       Ταυτόχρονα η ΕΣΣΔ χρηματοδοτούσε μυστικά την ΕΔΑ στην Ελλάδα, που είχε αποδυθεί σε έναν επιτυχημένο πολιτικό αγώνα ήδη από το 1957 με συνθήματα και εκδηλώσεις υπέρ της ειρήνης και κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, πολιτική που εμμέσως στρεφόταν και κατά της οριστικής ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η "αντιπολεμική" δραστηριότητα της ΕΔΑ είχε απήχηση στο εκλογικό σώμα και σε συνδυασμό με το εκλογικό σύστημα και άλλους παράγοντες την οδήγησαν στην αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 1958. Το καλοκαίρι του 1961 ξέσπασε η κρίση του Βερολίνου με τους Σοβιετικούς να ξεκινούν την ανέγερση του τείχους που διχοτόμησε την πόλη απομονώνοντάς το Δυτικό κομμάτι της ακόμη περισσότερο.Η αντιπαράθεση των δύο συμμαχιών είχε κλιμακωθεί επικίνδυνα..

     Μέσα σε αυτό το κλίμα τον Αύγουστο του 1961, ο Νικίτα Χρουστσόφ απείλησε ανοικτά την Ελλάδα (και δευτερευόντως την Τουρκία)με στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση που θα επέμενε στην ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον Χρουστσόφ στον Έλληνα πρεσβευτή στην ΕΣΣΔ και δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 11 Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της συνάντησης του με Ρουμάνους αξιωματούχους. Το περιεχόμενο τους ήταν το ακόλουθο:

"Κύριε πρεσβευτά δεν επιθυμώ να σας απογοητεύσω. Επί του προκειμένου όμως σφάλετε. Φυσικώ τω λόγω ως πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου δεν θα διατάξω ποτέ όπως βομβαρδιστεί η Ακρόπολις. Δεν θα διστάσω όμως να διατάξω τας αρμοδίους στρατιωτικάς αρχάς να συντρίψουν τας στρατιωτικάς βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Και βεβαίως οι Σοβιετικοί στρατιωτικοί δεν θα φεισθούν τους ελαιώνας σας, ούτε την Ακρόπολιν, διότι αι βόμβαι ουδεμίαν κάνουν διάκρισιν".

        Οι δηλώσεις αυτές έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν έκπληξη και αρνητικά σχόλια στην ευρύτερη κοινή γνώμη του Δυτικού κόσμου αλλά και από πλευρές που αντιμετώπιζαν θετικά την ΕΣΣΔ. Ο αρνητικός αυτός αντίκτυπος στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, σε μια εποχή εντατικής προπαγανδιστικής προσπάθειας σε επίπεδο εντυπώσεων από τις δύο υπερδυνάμεις, θορύβησε την Σοβιετική πλευρά που προσπάθησε να απαλύνει το ιταμό τους περιεχόμενο ανασκευάζοντας τις δηλώσεις και δίνοντας τους ένα μετριοπαθέστερο περιεχόμενο.

Οι απειλές της ΕΣΣΔ έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας από τις εφημερίδες της εποχής και θορύβησαν την Ελληνική κοινή γνώμη. Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής δήλωσε πως "Ο κ. Κρούστσεφ δύναται και ηπείλησε να καταστρέψει την Ακρόπολιν, δεν δύναται όμως να καταστρέψει τα ιδεώδη που συμβολίζει ο ιερός αυτός βράχος" ενώ ακόμη και η Ένωση Κέντρου καταδίκασε τις ιταμές αυτές απειλές ("το έθνος δοκιμάζει ευλόγως βαθυτάτην έκπληξιν από την αδικαιολόγητον επίθεσιν των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης....όταν όμως συμβή η ιστορική ώρα να επιβάλλη επιλογήν, ο Ελληνισμός κατά την μακραίωνη Ιστορία του έχει αποδείξει ότι θυσιάζει την ειρήνη χάριν της ελευθερίας, αλλά ουδέποτε την ελευθερίαν χάριν της ειρήνης. Και ούτη είναι η λάμψις του εις την Ιστορίαν" δήλωσε ο Παπανδρέου) σε μια εποχή γενικότερης πολιτικής οξύτητας και αντιπαράθεσης με την ΕΡΕ σε όλα τα επίπεδα.  Στον "ανένδοτο αγώνα" που ακολούθησε το θέμα της παγκόσμιας πολεμικής ύφεσης δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από την "Ένωση Κέντρου".

       *Πόλεμος των γραμματοσήμων: Όταν ο Μανώλης Γλέζος καταδικάστηκε από Ελληνικό δικαστήριο σε 5 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, η ΕΣΣΔ εξέδωσε γραμματόσημο προς τιμήν του. Η Ελληνική κυβέρνηση απάντησε εκδίδοντας γραμματόσημο με τον Ίμρε Νάγκι, πρωθυπουργό της Ουγγαρίας κατά την αντικομμουνιστική εξέγερση του 1956, ο οποίος εκτελέστηκε το 1958.  http://www.istorikathemata.com/2010/09/1961.html#more

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ἡ Μητρόπολη Ἐδέσσης γιά τή φαιδρότητα περί τῆς «σχέσης» τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας απίστευτης επίθεσης εναντίον της πίστης μας.

-Αν και στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται κάτι για την ηλικία της Μαριας Μαγδαληνης , οι ειδικοί ερευνητές συμπεραίνουν ότι πρέπει να ήταν τότε 50-60 ετών. 
- Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας δεν περιέχουν τίποτε το χριστιανικό, παρά μόνο τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης και άλλα αποσπασματικά κείμενα, χωρίς αναφορά στον Χριστό, ούτε φυσικά στο υποτιθέμενο ‘άγιο δισκοπότηρο’.
- Τα γνωστικά τώρα «ευαγγέλια» (του Θωμά, του Φιλίππου, της Μαρίας, των Αιγυπτίων και της Αληθείας) χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα κ.ε., δεν γράφτηκαν από τους αποστόλους (αν και δανείζονται τα ονόματά τους για να προσδώσουν κύρος στα γραφόμενά τους), είναι γεμάτα φανταστικές επινοήσεις για τον κόσμο του Θεού και για τον Χριστό, ενώ παραποιούν την Καινή Διαθήκη και διαστρέφουν το νόημά της  .
http://paraklisi.blogspot.gr/2014/11/blog-post_193.html

Το ετήσιο μνημόσυνο των Έξι θα γίνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     
Το ετήσιο μνημόσυνο των Έξι θα γίνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου (πρώτη Κυριακή μετά την τραγική επέτειο της εκτέλεσης-15 Νοεμβρίου 1922) μετά την Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, οδός Αναστάσεως, Χολαργός. Στην συνέχεια θα διαβασθεί Τρισάγιο στον τόπο της εκτέλεσης, που βρίσκεται παραπλεύρως του Ναού, όπου βρίσκεται και ο  Ναός της Αναστάσεως, που κτίσθηκε στην μνήμη των Έξι.
                   ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΦΥΓΟΜΑΧΟΥΝ
                                                            από τον Μίκη Πρωτοπαπαδάκη
Όταν, μετά το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου, έδειχναν τα πράγματα πως πρόκειται να συλληφθεί ο Πρωτοπαπαδάκης και οι συνεργάτες του, τους συνέστησαν οι φίλοι τους να φύγουν στο εξωτερικό, ή τουλάχιστον, να κρυφθούν σε ασφαλές μέρος. Εκείνοι δεν συμφώνησαν. Αντίθετα, παρέμειναν με ηρεμία στα σπίτια τους, όπου τους βρήκαν οι άνθρωποι της ‘‘Επανάστασης’’, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην φυλακή. (Γ.Σ. Μερκούρης, Βασιλεύς Γεώργιος)

   Στο διάστημα της Δίκης, που διήρκεσε δύο εβδομάδες, οι φίλοι των συλληφθέντων οργάνωσαν τρόπους φυγάδευσής τους από τις φυλακές. Και πάλι, κανένας από τους μελλοθάνατους δεν δέχθηκε να χρησιμοποιήσει τα μέσα, που τους προσφέρθηκαν για να δραπετεύσουν.

   Σχετικό με το θέμα είναι το παρακάτω κείμενο, που δημοσιεύθηκε το 1993 στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ. Πρόκειται για απόσπασμα επιστολής του Πέτρου Γλέζου, Προέδρου, τότε, της Ελληνικής Εταιρίας Λογοτεχνών:
          « Αγαπητή "Εστία’’,
    »… εις τον αείμνηστον Πέτρον Πρωτοπαπαδάκην έγινε πρότασις, από τον συγχωριανόν του Αρχηγόν τότε της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου  Φλώριον Ν. Μπάκαλον, να δραπέ­τευση, μεταμφιεζόμενος εις αξιωματικόν (είχεν ετοίμην και την στολήν). Ο Πρωτοπαπαδάκης, όμως, ηρνήθη εις έντονον ύφος. λέ­γων ότι «οι πολιτικοί ηγέται δεν φυγομαχούν, αλλά λογοδοτούν προ της αδέ­καστου Ιστορίας της Πατρίδος». Αυτά μου διηγήθη, βαθύτατα συγκινημένος, ο ίδιος στενός συγγενής μου, συνταγμα­τάρχης πλέον Φλώριος Ν. Μπάκαλος.
      »Ας μου επιτραπή να μνημονεύσω και πάλιν το προφητικόν, δυ­στυχώς, τέλος της απολογίας  του Πρωτοπαπαδάκη,  κατά  το  οποίον  «ο εξευτελισμός,  τον  οποίον υπέστησαν σήμερον, τα ανώτατα αξιώματα του Κράτους, εν τω προσώπω  μου και εν τω προσώπω  των  συγκατηγορουμένων  συνάδελφων  μου,  εύχομαι  όπως  μη παρεμποδίσει  όσους,  ακόμη,  δύνανται   να  προσφέρουν  εις  την  Πατρίδα   τας υπηρεσίας των, να τας προσφέρωσιν». Προφητικόςεπαναλαμβάνω- λόγος!
                                                                                        23/8/93 Μετά τιμής                     
                                                                                                Πέτρος  Γλέζος»
 
http://www.istorikathemata.com/2014/11/blog-post_12.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+istorikathemata%2FFcby+%28%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%29