Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: Ιουλίου 2016

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Η Δολοφονία του Βασιλέως της Μακεδονίας, Φίλιππου Β’.


Σαν σήμερα το 336 π.X., η δολοφονία του βασιλέως της Μακεδονίας, Φίλιππου Β’.

Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β’ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας, αφήνοντας στον γυιὸ του Ἀλέξανδρο Γ’ ἕνα κραταιὸ καὶ σεβαστὸ βασίλειο, τὸ ὁποῖο ἀργότερα θὰ γίνῃ κοσμοκρατορία.
..

Ὑπῆρξε βράχος ἐπιμονῆς στὸν σκοπὸ ποὺ χάραξε, ἀλλά καὶ σταθμὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ, τὸν ὁποῖο μεταμόρφωσε καὶ ἀναζωογόνησε. Τὸ ἄν ὁ Μ.Ἀλέξανδρος τὸν «σκέπασε» μὲ τὸ τεράστιο ἔργο του, ποὺ μετέτρεψε τὸν τότε ἀνατολικό κόσμο σὲ ἑλληνιστικό ἐπί 300 χρόνια, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Φίλιππος ἐργαζόμενος ἐπί 30 χρόνια εἶναι αὐτός ποὺ ὀργάνωσε καὶ προετοίμασε τὰ πάντα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκστρατεία. Χωρὶς Φίλιππο ἴσως δὲν θὰ ὑπῆρχε Μέγας Ἀλέξανδρος.

..

Παρ’ ὅλη τὴν λάσπη ποὺ ἐπί χρόνια μὲ πάθος ἔριχνε ὁ Δημοσθένης κατὰ του, καὶ τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ βόρειοι γείτονες, ἐμμέσως, πίσω ἀπό τοὺς λόγους ἐναντίωσης, προβάλλουν τὰ προσόντα τοῦ Φιλίππου. Ἡ ἰκανότητά του νὰ ἀγορεύῃ πρὸς τοὺς στρατιῶτες του καὶ νὰ τοὺς προτρέπῃ στὸν ἀγῶνα. Ἡ παλικαριᾶ του, ποὺ πάντοτε τὸν ὁδηγοῦσε ἐπικεφαλῆς τῶν «ἐταίρων» του, σὲ ὅλους τοὺς κινδύνους. Ἡ ἐπιθετικότητα ποὺ τὸν διέκρινε στοὺς ἀγῶνες του, ἀλλά καὶ ἡ ὑποχωρητικότητά του ὅταν τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ ἀνάγκη. Ἡ ἀκάθεκτη ὁρμή ἀλλά καὶ ἡ σωφροσύνη του. Ἡ ὑπομονή ἀλλά καὶ ἡ ἐπιμονή του γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἀντικειμενικῶν του σκοπῶν, τοὺς ὁποίους ἐνίοτε σὲ στιγμὲς ἀδυναμίας ἀνέβαλε, γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ τὴν κατάλληλη στιγμὴ καὶ νὰ τοὺς ἐπιτύχη. Ἡ γοητεία τὴν ὁποία ἀσκοῦσε στοὺς ξένους, μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια τῶν ἀνακτόρων του, ἀλλά καὶ ἡ προσήνεια καὶ ἡ ἁπλότητά του, ὅταν καθόταν νὰ γευματίσῃ μὲ τοὺς στρατιῶτες του μετὰ τὴ μάχη. Οἱ διπλωματικὲς ἰκανότητές του καὶ οἱ εὐφυεῖς ἐλιγμοὶ, ἀλλά καὶ ἡ δεινότητα του στὴν οἰνοποσία μετὰ τὴ μάχη, μὲ τοὺς νικητὲς στρατιῶτες του. Ἡ ἐπιτηδειότητά του νὰ ξεφεύγῃ μὲ δεξιοτεχνία τοὺς σκοπέλους στὶς διαπραγματεύσεις καὶ νὰ δημιουργῇ τετελεσμένα γεγονότα.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Δημοσθένη, ἕνας ἄλλος μεγάλος ῥήτορας, ὁ Ἰσοκράτης, διαπίστωσε ὅτι ὁ Φίλιππος ἦταν ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος ποὺ διέθετε ἱσχύ, ἰκανότητα καὶ θέληση γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἰδέα τῆς πανελλήνιας ἑνώσεως καὶ νὰ τερματίσῃ τὶς ἐμφύλιες ἕριδες καὶ πολέμους τῶν Ἑλλήνων.

[Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Ideler, ἡ βασιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἄρχισε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 336-βλ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 3η ἔκδοση, Johann Gustav Droysen, Ρ¯-Η.-Σ. Ἀποστολίδης]. [Ἄλλες πηγὲς προσδιορίζουν τὴν δολοφονία του τὴν Ἄνοιξη]
_____________________________________

[Κείμενο: Φίλιππος Β’, βασιλεύς Μακεδονίας (http://ellinoistorin.gr/?p=15745)]

```````````````````````````````````````````````````

[Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο - http://ellinoistorin.gr/]

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Ποιες επωνυμίες προϊόντων αφορά Διακίνηση νοθευμένων ελαιολάδων στη βόρεια Ελλάδα
Διακίνηση νοθευμένων ελαιολάδων στη βόρεια Ελλάδα - Ποιες επωνυμίες προϊόντων αφορά
Δίκτυο διακίνησης νοθευμένων ελαιολάδων εντόπισε στη βόρεια Ελλάδα ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), συνεχίζοντας τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και της αυθεντικότητας του ελληνικού λαιολάδου και σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία ξεκίνησε η διαδικασία εξάρθρωσής του.
Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεργαζόμενη τόσο µε τη Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας – Θράκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α') που διεξήγαγε τις χηµικές αναλύσεις όσο και με την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, διαπίστωσε την εμπορία προϊόντων τα οποία, ενώ επισηµαίνονταν ως εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή ως ελαιόλαδα, ήταν στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά χρωματισμένα, αγνώστου προέλευσης.
Ως παρασκευαστής φέρονταν ανύπαρκτο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α, κάνοντας χρήση ανύπαρκτου/πλαστού κωδικού τυποποιητικής μονάδας ελαιολάδου (κωδικός EL), ενώ η επισήμανση των προϊόντων παράπεμπε σε τοπωνύμια γνωστά για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, χωρίς βέβαια να έχουν ουδεμία σχέση με αυτά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ πρόκειται για την εμπορική επιχείρηση «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 041316453/Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, η οποία διακινούσε σε καταστήματα λιανικής στη Βόρειο Ελλάδα - ξεπερνούσαν τα εκατό - νοθευμένα με σπορέλαια και χρωστικές ελαιόλαδα, που αφορούσαν στις εμπορικές επωνυμίες «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συσκευασίες των 5 λίτρων και 1 λίτρου, «ΠΙΘΑΡΙ» και «ΑΡΚΑΔΙ» σε συσκευασίες των 5 λίτρων.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.
Εξάλλου, ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους στον κρίσιμο και σημαντικό για την Ελλάδα τομέα του ελαιολάδου για την εξάλειψη του φαινομένου της νοθείας και επισημαίνει για άλλη μια φορά στους καταναλωτές:
α) να προσέχουν την ετικέτα του ελαιολάδου που πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός της ονομασίας πώλησης του προϊόντος και των πληροφοριών για την κατηγορία του ελαιολάδου, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και ο αλφαριθμητικός αριθμός έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ _ o οποίος είναι χαρακτηριστικός της μονάδας τυποποίησης,
β) να αποφεύγουν την αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές και
γ) στην περίπτωση υποψίας λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στο 11717.
Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή λιανικού εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή τους προμηθευτές τους, διασφαλίζοντας τα πραγματικά τους στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης, εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Τονίζεται, ότι σε περίπτωση μη συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα με το νόμο, ευθύνη για την οποία και θα τους επιβληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
http://www.akous.gr/news/ 

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Η ΠΙΣΤΑΓΑΠΗ (ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ,ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ )

     το κύρηγμα  της  Κυριακής
 « Η ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΑΓΑΠΗ» 
Η ΑΛΛΙΩΣ ΠΙΣΤΑΓΑΠΗ
                           
                                    ΚΥΡΙΑ  ΣΗΜΕΙΑ

    1.   Η πιστη  και η  αγαπη   εἶναι αὐτές πού κάνουν τόν ἄνθρωπο, ἄνθρωπο πραγματικό. 
   2.    Ἡ μοναξιά εἶναι ἀφόρητη, εἶναι θάνατος.
   3.   Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά μή πιστεύει αὐτό πού ἀγαπᾶ καί νά μήν ἀγαπᾶ αὐτό πού πιστεύει;
  4.  Ενεργώντας την πίστη  και την αγάπη , βάζουμε περισσότερο τό Θεό στή ζωή μας.
  5.  Ας μή ξεχωρίζουμε, ἄς μήν κατανοοῦμε ὡς δύο διαφορετικά πράγματα τήν πίστη καί τήν ἀγάπη. Νά τά ἔχουμε μαζί ὡς ἕνα (πισταγάπη).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
« Η ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΑΓΑΠΗ».
              Στήν καθημερινότητά μας συχνά, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀναφερόμαστε σέ δύο πολύ σπουδαίες ἔννοιες καί παραμέτρους τῆς ζωῆς μας. Αὐτές τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Ὅλοι μας γνωρίζουμε καί ἀποδεχόμαστε πόσο σημαντικές εἶναι γιά τόν καθένα, ἀλλά καί γιά ὅλους μαζί. Ποιός μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ ὅτι μπορεῖ νά ζήσει χωρίς αὐτές; Δέ θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε πώς εἶναι αὐτές πού κάνουν τόν ἄνθρωπο, ἄνθρωπο πραγματικό. Εἶναι στοιχεία τῆς φύσεώς μας. Γεμίζουν τή ζωή μας. Τῆς δίνουν νόημα καί περιεχόμενο. Ὁδηγοῦν, κατευθείνουν, ἀναδεικνύουν τίς ὑπάρξεις μας καί τίς σχέσεις πού μεταξύ μας δημιουργοῦμε.
              Γιά νά εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἱσοροπημένος θά πρέπει νά ὑπάρχουν μέσα του καί οἱ δύο, νά ἐνεργοῦνται. Καί πάντα ἐνεργοῦνται μέ ἕνα τρόπο. Ἀκόμα καί νά πεῖ ὁ ἄνθρωπος, «δέν πρόκειται νά πιστέψω ξανά τίποτε στή ζωή μου ἤ δέν πρόκειται νά ἀγαπήσω ξανά στή ζωή μου», δέ θά μπορέσει νά τό καταφέρει. Γιατί ἀπό μόνος του καί πάλι θά δώσει καί πίστη καί ἀγάπη σέ κάτι καινούργιο πού θά συναντήσει στό διάβα τῆς ζωῆς του. Σέ κάτι πού θά διεγείρει τό ἐνδιαφέρον του.
              Ὑπάρχουν φορές ὅμως πού μπορεῖ νά πληγωθοῦμε καί νά πονέσουμε δυνατά. Νά γίνει ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος κομμάτια. Νά συγκλονιστοῦμε καί νά νοιώσουμε πώς δέν ὑπάρχει κανένας λόγος πλέον νά ἀγαπήσουμε καί νά πιστέψουμε. Νά νοιώσουμε τή «ψευτιά τοῦ κόσμου», ὅπως συνήθως λέμε καί τήν ἀφερεγγυότητα τῶν ἀνθρώπων.
 Τότε μπορεῖ νά ἀποφασίσουμε νά μήν ἐπενδύσουμε πλέον σέ κανένα ἄνθρωπο καί νά ζήσουμε μόνοι μας στή ζωή. Ἄν μπορέσουμε τελικά πραγματικά νά τό κάνουμε, τότε θά φτιάξουμε ἀπό μόνοι μας μιά κόλαση προσωπική πού ἐκεῖ μέσα σίγουρα θά παιρνοῦμε ἀφόρητα.Ὅσα τεχνικά μέσα καί φτιασίδια νά τῆς βάλουμε, ἡ ζωή μας θά εἶναι ἄδεια καί βουβή, γιατί θά λείπουν οἱ σχέσεις μέ κάποια πρόσωπα. Ὅσοι εἶναι μόνοι στή ζωή, τό ξέρουν καί τό καταλαβαίνουν. Ἡ μοναξιά εἶναι ἀφόρητη, εἶναι θάνατος.
Τά δύο αὐτά στοιχεία τῆς ζωῆς μας καί βαθιά ἀνθρώπινα αἰσθήματα, ἔχουν διαφορετικές ὀνομασίες. Ξεχωρίζουν ὅπως φαίνεται. Ἄλλο εἶναι ἡ πίστη καί ἄλλο ἡ ἀγάπη. Ἄλλο...; Μπορεῖ νά ὑπάρξει μόνο τό ἕνα ἀπό τά δύο καί νά δίνει ἰκανοποίηση καί πληρότητα ζωῆς στόν ἄνθρωπο; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά μή πιστεύει αὐτό πού ἀγαπᾶ καί νά μήν ἀγαπᾶ αὐτό πού πιστεύει; Νομίζω πώς εὔκολα καταλαβαίνουμε ὅτι δέν μπορεῖ νά σταθεῖ τό καθένα ἀπό τά δύο μονομερῶς. Εἶναι ἐνωμένα ἄρηκτα μεταξύ τους. Τό ἕνα κουβαλάει τό ἄλλο μέσα του. Εἶναι οἱ δύο πλευρές τοῦ ἑνός νομίσματος.
               Ὅταν ἐνεργοῦνται σωστά, ἐνεργοῦνται καί τά δύο. Ξέρουμε πολύ καλά ὅτι ὅταν συμβαίνει αὐτό, ἡ ζωή μας γεμίζει ἀπό χαρά, εἰρήνη, ἐλπίδα καί μποροῦμε νά κάνουμε ὄνειρα γιά τό μέλλον. Ὅταν ἀνθίζουν σάν ὄμορφα καί μυρωδάτα λουλούδια τά δύο αὐτά αἰσθήματα, ὡς σχέσεις μεταξύ ἑνός ἤ περισσοτέρων ἀνθρώπων, ἡ ζωή μας γίνεται φωτεινή. Τά προβλήματα λύνονται. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται δυνατός καί τέλος κάτι θεϊκό φαντάζει πώς μπαίνει στή ζωή μας. Καί πραγματικά ἔτσι εἶναι, διότι ἐνεργώντας τά αἰσθήματα αὐτά, βάζουμε περισσότερο τό Θεό στή ζωή μας. Γιατί ὁ Θεός πάντα εἶναι πιστός πρός ἐμᾶς καί πρώτος Αὐτός παντοτινά μᾶς ἀγαπάει.Τότε τά δύο αἰσθήματα αὐτά μπορεῖ νά μᾶς κάνουν ἰκανούς νά ζήσουμε καί θαύματα στή ζωή μας. Ἐνδεχομένως, νά γίνουμε συναίτιοι ἑνός θαύματος, πού βεβαίως πάντα ἐνεργεῖ ἡ χάρη καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. 

           Ἕνα τέτοιο θαῦμα μᾶς διηγήθηκε ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ἕνας παράλυτος μετεφέρεται πάνω στό κρεβάτι του ἀπό τέσσερεις ἄλλους. Ὁ κόσμος πολύς στό μέρος ὅπου δίδασκε ὁ Ἰησοῦς καί ἡ πρόσβαση κοντά του ἀδύνατη. Ὡστόσο οἱ μεταφέροντες κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια νά Τόν προσεγγίσουν. Τελικά τά καταφέρνουν καί ὅπως λέει ἡ περικοπή «προσέφεραν» τόν παραλυτικό στόν Ἰησοῦ. Δηλαδή ὁ τρόπος τους, ἡ ἐξωτερική καί ἐσωτερική κατάσταση καί διάθεσή τους, εἶναι ἕνα ἀπαύγασμα εὐγένειας, λεπτότητας καί ἀγάπης. Ἔκφραση μιᾶς βαθύτατης ἐκτίμησης καί ἐμπιστοσύνης πρός τόν Ἰησοῦ.
          Ὅπως σημειώνεται στήν περικοπή, βλέποντας ὁ Χριστός μας τήν πίστη αὐτῶν, θεράπευσε τόν παράλυτο. Ὅμως αὐτή ἡ πίστη δέν ἦταν μόνη της. Εἶχε μαζί της καί μιά ἀνάλογη ἀγάπη. Μποροῦμε νά ποῦμε χωρίς νά ὑπερβάλουμε, ὅτι στήν πραγματικότητα ἦταν ἕνα ἐνιαῖο αἴσθημα, μιά «πισταγάπη». Αὐτήν τήν πληρότητα εἶδε ὁ Ἰησοῦς, μέσα ἀπό τήν ὁποία εἶδε τόν ἐαυτό Του νά ὑπάρχει μέσα στούς τέσσερεις. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά ποῦμε πώς ἡ «πισταγάπη» τῶν τεσσάρων συντονίσθηκε μέ τήν «πισταγάπη» τοῦ Χριστοῦ καί διέγειρε τή θεία Του δύναμη, πρός θεραπεία τοῦ παραλύτου.
               Ἀγαπητοί    μου·
          Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή του καί στό ὑπέροχο σημείο της πού εἶναι γνωστό ὡς «ὕμνος τῆς ἀγάπης», σημειώνει: «...καί ἐάν ἔχω πᾶσαν τήν πίστην ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί.» Τί κι ἄν ἔχω λέει ὅλη τήν πίστη πού μπορεῖ νά ἔχει κάποιος ἄνθρωπος. Ἐάν αὐτή ἡ πίστη δέν συνοδεύεται ἀπό ἀγάπη, εἶμαι ἕνα τίποτα. Ἕνα μηδέν.
             Γι αὐτό λοιπόν καί ἐμεῖς ἄς μή ξεχωρίζουμε, ἄς μήν κατανοοῦμε ὡς δύο διαφορετικά πράγματα τήν πίστη καί τήν ἀγάπη. Νά τά ἔχουμε μαζί ὡς ἕνα. Ὡς πισταγάπη καί εἶθε ὁ ἅγιος Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά τά ἀποκτήσουμε ὅπως καί τό ὀνομάζουμε. Ὡς πισταγάπη.
 

 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ....!

Μία ομάδα 50 ανθρώπων συμμετείχε σ” ένα συνέδριο.
Ξαφνικά, ένας ομιλητής αποφάσισε να κάνει ένα ομαδικό πείραμα.
Έδωσε σε κάθε σύνεδρο από ένα μπαλόνι, και ζήτησε από τον κάθε ένα να γράψει επάνω, με μαρκαδόρο, το όνομά του/της. Έπειτα, μεταφέρθηκαν όλα τα μπαλόνια σε άλλο δωμάτιο. Ακολούθως, οι σύνεδροι κλήθηκαν να πάνε στο δωμάτιο εκείνο και να βρουν, μέσα σε πέντε λεπτά, το μπαλόνι με το όνομά τους.

Έγινε πανζουρλισμός. Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον, συγκρούονταν μεταξύ τους, αλληλοδιαμαρτύρονταν, σκέτος χαμός. Όταν πέρασαν τα 5 λεπτά, κανένας δεν είχε βρει το μπαλόνι του.

Έτσι, ο ομιλητής ζήτησε από τον καθένα να πάρει στα χέρια του ένα μπαλόνι στην τύχη, και να το δώσει σε όποιον είχε το όνομα που ήταν γραμμένο πάνω του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όλοι κρατούσαν το δικό τους μπαλόνι. Και στο σημείο αυτό, ο ομιλητής άρχισε επιτέλους να εκφωνεί τον λόγο του:
«Αυτό που έγινε τώρα, είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει στην ζωή μας. Όλοι γυρεύουν και κυνηγούν παντού μετά μανίας την ευτυχία, χωρίς να ξέρουν που βρίσκεται. Εγώ λέω, λοιπόν, ότι η δική μας ευτυχία, αυτή που αφηνιάζουμε να την ανακαλύψουμε, βρίσκεται στην ευτυχία των άλλων ανθρώπων. Δώστε τους χαρά, και θα την βρείτε και εσείς. Αυτός για μένα, τόσο απλά, είναι ο σκοπός της ζωής»

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονος στο Άσυλο Ανιάτων


Λαμπρός ήταν και φέτος ο εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονος του θαυματουργού, προστάτη του Ασύλου Ανιάτων στις 26 και 27 Ιουλίου με την παρουσία πλήθους προσκυνητών από την ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης.
Την Τρίτη το απόγευμα, τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας  κ. Ευσταθίου με τη συμμετοχή πολλών κληρικών. Το θείο λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. π. Ευστάθιος Πορφύρης. Στην ομιλία του επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο τιμούμε τους Αγίους,  αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Παντελεήμονος,  ενώ τόνισε πως  στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, όποιος βρίσκεται κοντά στο Χριστό μπορεί να ξεπεράσει μεγάλα εμπόδια και ο τραχύς δρόμος τον οποίο πορεύεται μπορεί να  γίνει βατός.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, τελέστηκαν ο Όρθρος, η αρτοκλασία και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος, ιερουργούντος του σεπτού Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ευσταθίου.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Ευστάθιος ανέφερε: ‘’ Όταν η πνευματική ζωή κάποιου από εμάς είναι άρρωστη, αυτό δημιουργεί λύπη στους υπολοίπους, διότι όλοι μας γεννηθήκαμε, για να είμαστε ενάρετοι. Σε αυτήν την περίπτωση κοιτάζουμε προς το παρελθόν μας  τη ζωή των Αγίων και των Μαρτύρων της εκκλησίας μας, τους μιμούμαστε ως προς τις αρετές τους και δεχόμαστε από τον κάθε Άγιο αυτά που μας ταιριάζουν’’.
Τόνισε  επίσης ότι ο Άγιος  Παντελεήμων  ήταν άριστος επιστήμονας και γιατρός, ο οποίος όμως θεράπευε  όχι μόνο  με την επιστήμη αλλά και με την πίστη του και την προσευχή του προς το Χριστό, γεγονός που είχε θαυμαστά αποτελέσματα στους ασθενείς του.
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους δωρητές και ευεργέτες του Ιδρύματος, οι οποίοι πάντα θα μνημονεύονται για το θεάρεστο φιλανθρωπικό τους έργο,  και ανακοίνωσε την εκδήλωση προς τιμήν των ομογενών μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ασύλου Ανιάτων στις 18 Αυγούστου.
Ακολούθησε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των δωρητών και ευεργετών του Ιδρύματος,  καθώς και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος στους χώρους του Ασύλου Ανιάτων.

Τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος τίμησαν με την παρουσία τους κατά τον εσπερινό, ο κος  Γιαννόπουλος, εκπρόσωπος του ΚΕΕΜ Σπάρτης, ενώ κατά την πανηγυρική θεία λειτουργία παρευρέθησαν η κα Αδαμαντία Τζανετέα, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, ο κος Ευάγγελος Βαλιώτης, Δήμαρχος Σπάρτης, ο κος Δημήτριος Αποστολάκος, Αντιδήμαρχος Σπάρτης, εκπρόσωποι φορέων καθώς και πολλοί ιερείς και ευσεβείς χριστιανοί.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Η «μεταδοτική» τρομοκρατία που πλήττει μία Ευρώπη σε κρίση

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ
Η «μεταδοτική» τρομοκρατία που πλήττει μία Ευρώπη σε κρίση


     Γαλλία και Γερμανία έγιναν στόχος δύο τρομοκρατικών επιθέσεων κάθε μία, τζιχαντιστικής υπογραφής ή εμπνεύσεως, σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών. Ομαδικές δολοφονίες ή στοχευμένες επιχειρήσεις, οι επιθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν, αλλά πραγματοποιούνται σε μία αποδυναμωμένη και εν μέσω υπαρξιακής κρίσης Ευρώπη.

        Οπλισμένοι και ένα φορτηγό, ένα τσεκούρι, μία βόμβα ή ένα μαχαίρι, οι δολοφόνοι της Νίκαιας, του Βύρτσμπουργκ, του Ανσμπαχ και του Σεντ-Ετιέν-ντυ-Ρουβρέ ακολούθησαν κατά γράμμα τις εντολές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που έχει ζητήσει από τους υποστηρικτές της «να σκοτώσουν απίστους με οποιονδήποτε τρόπο».

        Αυτή η «τρομοκρατία της διπλανής πόρτας», όπως την χαρακτήρισε ο εισαγγελέας του Παρισιού Φρανσουά Μολένς, με την επικίνδυνα αυξανόμενη συχνότητα και με την ποικιλομορφία των δραστών, μπορεί να προκαλέσει μεταδοτικά φαινόμενα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

      Πρόσφυγες, Brexit, άνοδος του λαϊκισμού και κρίσεις...ταυτότητας,οικονομικη..ανισοτητα, οικονομικη κατοχη......... η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και οι επιθέσεις έπληξαν τις δύο χώρες που είναι και οι ευρωπαϊκές κινητήριες δυνάμεις: τη Γερμανία, που δέχθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, από το 2015, και τη Γαλλία, χώρα με την μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη.

     «Η σημερινή συγκυρία δεν βοηθά. Είναι δυνατόν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη να ενισχύσει βίαιες τάσεις εκατοντάδων ανθρώπων», σύμφωνα με την Emily Winterbotham, ερευνήτρια του Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

«Πρέπει να παραμείνουμε πολύ επιφυλακτικοί, διότι τα κίνητρα και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μίας από τις επιθέσεις είναι πολύ διαφορετικά...ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μία αυξανόμενη προδιάθεση για τη χρήση βίας, για οποιονδήποτε λόγο».

«Μετάδοση είναι μία ισχυρή λέξη», λέει από την πλευρά του ο Tahir Abbas, ειδικός σε θέματα ριζοσπαστισμού στο RUSI . «Αλλά είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής», προσθέτει αναφερόμενος στην προσφυγική κρίση, τον σεισμό που προκάλεσε το βρετανικό δημοψήφισμα και η οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη. 

Κίνδυνος μίμησης
«Οφείλουμε να σταματήσουμε και να αναλογισθούμε, να αναλύσουμε και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς φθάσαμε εδώ», επιμένει από την πλευρά του ο γάλλος ψυχαναλυτής Ρολάν Γκορί. «Οι δημοκρατίες που αποτελούν στόχο του Ισλαμικού Κράτους ενσαρκώνουν τον διαφωτισμό, την ηθική, την ελευθερία, αλλά έχουν επίσης και μία σκοτεινή πλευρά: τη θρησκεία της αγοράς, τον εγωισμό, τον άκρατο ατομικισμό...», επισημαίνει.

Ακόμη και αν ορισμένες επιθέσεις μπορεί να έχουν ιδεολογικά κίνητρα, μπορει να έχουν οργανωθεί από το Ισλαμικό Κράτος, οι ειδικοί ανησυχούν για ένα φαινόμενο μιμητισμού που είναι πιθανόν να προκληθεί.

      Ψυχολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες εξετάζουν εδώ και καιρό τη σύνδεση ανάμεσα στην τρομοκρατία, από τη μία πλευρά, και την δημοσιογραφική κάλυψη και τη δημοσιότητα, από την άλλη, υπενθυμίζει ο Dr Michael Jetter, ερευνητής του University of Western Australia , ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έρευνες για το θέμα μελετώντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον κόσμο από το 1970, περί τις 60.000.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ερευνών μου, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον μεγάλο βαθμό δημοσιογραφικής κάλυψης και την αύξηση της τρομοκρατίας», λέει.

«Εάν μπει κανείς στη θέση μία τρομοκρατικής οργάνωσης, ο μεγάλος αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης (η δημοσιότητα) είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει», λέει.

«Όλη αυτή η προβολή που δίνεται στις επιθέσεις αυτές μπορεί να ενθαρρύνει μιμητές» από άτομα που επαναλαμβάνουν βίαιες πράξεις για τις οποίες δεν σταματά να μιλά όλος ο κόσμος, προειδοποιεί.

       Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε ήδη στη Γαλλία, όπου πολλά μέσα ενημέρωσης απέχουν από την δημοσίευση φωτογραφιών των δραστών επιθέσεων ή και των ονομάτων τους, ώστε να αποφεύγουν την ηρωοποίησή τους και να μην πέφτουν στην παγίδα του της προπαγάνδας του Ισλαμικού Κόμματος.

Υπέκυψε στα τραύματα της, η ηρωίδα δημοτική αστυνομικός που έσωσε με ασπίδα το σώμα της παιδιά από ΙΧ που έκαναν κόντρες

ΔΥΣΤΥΧΩΣ  Ο ΑΔΙΚΟΣ  ΧΑΜΟΣ ΤΗΣ  ΜΑΤΙΝΑΣ ΕΝ ΩΡΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ   ΝΑ   ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ


ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΤΙΝΑ
    Υπέκυψε στα τραύματα της, η ηρωίδα δημοτική αστυνομικός που έσωσε με ασπίδα το σώμα της παιδιά από ΙΧ που έκαναν κόντρες
Μετά από 8 μέρες "μάχης" για να "κρατηθεί στη ζωή", η 34χρονη Δημοτική Αστυνόμος, Ματίνα Νικολάου, "έφυγε από τη ζωή", "σκορπίζοντας στη θλίψη" τους συναδέλφους της, στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπως ανακοίνωσε, μιλώντας στο epoli.gr, η πρόεδρος των εργαζομένων, κα. Μαρία Παπαδοπούλου.
    H άτυχη Ματίνα τραυματίστηκε σοβαρά, την περασμένη Τετάρτη, ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας, συνοδεύοντας παιδιά του Δήμου, στην καλοκαιρινή απασχόληση.
    Την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο, πάνω στο πεζοδρόμιο, το οποίο έτρεχε με εγκληματική ταχύτητα σε αυτοσχέδιες κόντρες... Χάρη στην αυτοθυσία της κανένα από τα παιδιά δεν έπαθε τίποτα, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά, ένας συνάδελφός της που εκτελούσε υπηρεσία μαζί της. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως με εσωτερική αιμορραγία στον Ευαγγελισμό και για μέρες νοσηλευόταν στην εντατική. Τελικά δεν τα κατάφερε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.
    Το μήνυμα του Δημάρχου Ελληνικού και Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, για την απώλεια της Ματίνας
"Καλό ταξίδι Ματίνα μας!
     Έχασε την άνιση μάχη η 34χρονη Δημοτικός μας Αστυνομικός Ματίνα Νικολάου. Η Ματίνα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και συνόδευε τα παιδιά μας στην καλοκαιρινή απασχόληση. Την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο με εγκληματική ταχύτητα. Είναι ώρα θλίψης για όλους μας αλλά οφείλω να τονίσω ότι χάθηκε άδικα ένας νέος άνθρωπος την ώρα που ως εργαζόμενος του Δήμου συνόδευε τα παιδιά μας. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι εργαζόμενοι μας δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για όλους εμάς με αυταπάρνηση .
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης της πόλης μας που θα την σκεπάσει δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι Ματίνα μας.

Δείτε 7 ασθένειες που μπορεί να κολλήσει ένας άνθρωπος από ένα κατοικίδιο ζώο

     Τα λατρεύουμε όλοι. Αλλά το ότι αγαπάμε τα κατοικίδια ζωάκια στο σπίτι μας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να προσέχουμε, εκτός από την δική τους υγεία, και την δική μας.

“Δεν ζούμε σε έναν αποστειρωμένο περιβάλλον και τα ζώα, που είναι κατοικίδια και γίνονται μέλη της οικογένειάς μας, δεν είναι απαλλαγμένα από μικρόβια”, λέει η δρ Susan Rehm, αντιπρόεδρος του τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στην Κλινική Κλίβελαντ στο Οχάιο. Και προσθέτει: “Μερικές φορές μπορεί να κολλήσουμε κάποια ασθένεια από το κατοικίδιο ζώο μας”.

Οι ηλικιωμένοι, οι πολύ νέοι, οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτα, σύμφωνα με μια ανασκόπηση συνολικά 500 επιμέρους ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Canadian Medical Association Journal.

Δείτε 7 ασθένειες που μπορεί να κολλήσει ένας άνθρωπος από ένα κατοικίδιο ζώο και τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά:

1. Ringworm από μικρά σκυλάκια και γατάκια
Τα νεαρά ζώα είναι πιο πιθανό να μεταδώσουν την ασθένεια αυτή στους ανθρώπους. Το ringworm οφείλεται σε έναν μύκητα και προκαλεί στους ανθρώπους ένα φολιδωτό, κοκκινωπό, κυκλικό εξάνθημα στο δέρμα ή ένα φαλακρό “μπάλωμα” στο τριχωτό της κεφαλής. Μερικά ενήλικα κατοικίδια ζώα, συνήθως γάτες, συχνά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ringworm. Αλλά μπορείτε να το κολλήσετε εύκολα, αγγίζοντας ένα μολυσμένο κατοικίδιο ζώο, ή ακόμα και την κουβέρτα του. Ο μύκητας υπάρχει επίσης στο χώμα του κήπου, όπου οι γάτες και τα σκυλιά μπορεί να έχουν κάνει την ανάγκη τους. Εάν κολλήσετε ringworm, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοπική αντιμυκητιασική αλοιφή. Σε ορισμένες πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει μια αγωγή με χάπια.

2. Ασκαρίδες, αγκυλόστομα και ταινία

Τα περισσότερα κουτάβια και γατάκια γεννιούνται με ασκαρίδες και αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει τακτικά να ελέγχονται και να υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπεία. Τα αυγά της ασκαρίδας μπορούν να επιβιώσουν μέχρι και ένα μήνα σε υγρό περιβάλλον, όπως η άμμος και το χώμα όπου ένα κατοικίδιο κάνει την ανάγκη του. Αν πιάσετε μολυσμένη άμμο και στη συνέχεια δεν πλύνετε τα χέρια σας, μπορεί να καταπιείτε τα αυγά χωρίς να το καταλάβετε. Αν κάποιος μολυνθεί με αυγά ασκαρίδας μπορεί να βιώσει προβλήματα στα μάτια, στην καρδιά, στους πνεύμονες και ακόμη και νευρολογικά συμπτώματα. Η σπλαχνική τοξοασκαρίαση, η ασθένεια που μπορεί να προκύψει από ασκαρίδες, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιπαρασιτικά φάρμακα.

Τα αγκυλόστομα σε ένα κατοικίδιο ζώο, συνήθως σε σκύλους και γάτες, μπορεί να προκληθούν από διάφορα παράσιτα. Ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί εάν οι προνύμφες των αγκυλόστομων από μολυσμένο έδαφος διαπεράσουν το δέρμα. Η λοίμωξη δεν είναι σοβαρή, συνήθως υποχωρεί από μόνη της, ή μπορεί να σας δοθεί μια αντιπαρασιτική αγωγή.

Η ταινία μπορεί να μεταδοθεί από τους ψύλλους που ζουν επάνω στο ζώο, όταν το ζώο αυτοκαθαρίζεται και καταπιεί έναν μολυσμένο ψύλλο. Το κατοικίδιο ζώο μπορεί στη συνέχεια να μολύνει τον άνθρωπο, αν και ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Αν το δέρμα σας έρχεται σε επαφή με τον πρωκτό του ζώου σας, τότε ίσως η ταινία να μεταφερθεί σε εσάς. Μπορεί να έχετε συμπτώματα στο γαστρεντερικό σύστημα και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε κάποια αγωγή με χάπια.

3. Σαλμονέλα από ερπετά κατοικίδια
Πολλοί επιλέγουν αντί για να έχουν σκύλους και γάτες, να πάρουν μια σαύρα, ένα φίδι, ή άλλα ερπετά. Τότε έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μια ασθένεια που είναι γνωστή ως σαλμονέλωση και η οποία προκαλείται από το βακτήριο της σαλμονέλας. Εκτός από τα φίδια και τις σαύρες, οι χελώνες και τα ιγκουάνα φιλοξενούν επίσης το εν λόγω βακτήριο. Δεν προκαλεί συμπτώματα στο ζώο, αλλά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον άνθρωπο (διάρροια, πυρετό και κράμπες) που διαρκούν περίπου μία εβδομάδα.

4. Ψιττάκωση από τα πτηνά

Ένα κατοικίδιο πτηνό, όπως ο παπαγάλος, μπορεί να μολυνθεί με ένα βακτήριο που ονομάζεται Chlamydophila psittaci και θα μπορούσε να το μεταδώσει και σε εσάς. Οι άνθρωποι μπορεί να το κολλήσουν με την εισπνοή αποξηραμένων εκκρίσεων από μολυσμένα πτηνά, ακόμη και αν τα πουλιά τα ίδια δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Τα συμπτώματα μπορεί να πάρει περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους και ξηρό βήχα. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει κάποιο αντιβιοτικό, όπως τετρακυκλίνη ή δοξυκυκλίνη.

5. Τοξοπλάσμωση από γάτες

Το παράσιτο που ονομάζεται τοξόπλασμα μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των κοπράνων στην άμμο που κάνει την ανάγκη του το κατοικίδιο, αν εκείνο είναι μολυσμένο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ασθένεια για ένα αγέννητο παιδί. Αν μια γυναίκα κολλήσει αυτό το παράσιτο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μπορεί να προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες στο μωρό. Η τοξοπλάσμωση προκαλεί γριππώδη συμπτώματα, που συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά το παράσιτο μπορεί να ζήσει για καιρό μέσα στο σώμα. Μπορεί να γίνετε καλά χωρίς συγκεκριμένη θεραπεία, ή μπορεί ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα, όπως η πυριμεθαμίνη, σουλφαδιαζίνη, και φολινικό οξύ.

6. Γριππώδης φυματίωση από πτηνά
Τα κατοικίδια πουλιά μπορεί να κολλήσουν τη γριππώδη φυματίωση (Mycobacterium avium complex) και να είναι ασυμπτωματικά, αλλά αν το μικρόβιο περάσει στον αέρα, τότε μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω της εισπνοής. Ως ασθένεια, μοιάζει με τη φυματίωση και “χτυπάει” στους πνεύμονες, αλλά ευτυχώς είναι πολύ σπάνια. Είναι σχεδόν απίθανο να την κολλήσετε, εκτός και αν είστε άτομο με ανοσοκαταστολή. Η μόλυνση είναι δύσκολο να θεραπευτεί και συχνά αποδεικνύεται ανθεκτική στα αντιβιοτικά. Είναι μια μορφή φυματίωσης, αλλά δεν είναι η παραδοσιακή μορφή της φυματίωσης.

7. Λεπτοσπείρωση από μολυσμένα ούρα κατοικίδιων ζώων

Το leptospira είναι ένα βακτήριο στα ούρα μολυσμένων ζώων όπως σκυλιά, ποντίκια, αρουραίοι και σκίουροι. Μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω της άμεσης ή έμμεσης επαφής με μολυσμένα ούρα. Το βακτήριο μπορεί να επιβιώσει στο νερό, ή στο έδαφος για εβδομάδες έως και μήνες. Αν ο σκύλος σας περνά μέσα από την αυλή, όπου υπάρχουν μολυσμένα ούρα και στη συνέχεια έρχεται μέσα στο σπίτι, μπορεί να μεταφέρει το βακτήριο και να πάθετε λεπτοσπείρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εμετό, ρίγη και εξάνθημα, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια αν δεν αντιμετωπιστεί. Είναι θεραπεύσιμη ασθένεια με αντιβιοτική αγωγή (δοξυκυκλίνη ή πενικιλίνη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι παραπάνω ασθένειες είναι θεραπεύσιμες και δύσκολα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του ανθρώπου. Εντούτοις, μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε την υγεία του κατοικιδίου μας, αφού έτσι προστατεύουμε και την δική μας. Να πηγαίνετε κάθε κατοικίδιο ζώο τακτικά στον κτηνίατρο και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που θα σας προτείνει.


iatropedia.gr

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΜΗΝ ΠΟΝΑΤΕ ΑΝ ΠΑΘΕΤΕ ΨΥΞΗ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Η΄ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Το νερό που μπαίνει από την μύτη όταν κολυμπάτε μπορεί να προκαλέσει ιγμορίτιδα, με πονοκεφάλους, ημικρανίες, κόπωση

Το νερό που μπαίνει από την μύτη όταν κολυμπάτε μπορεί να προκαλέσει ιγμορίτιδα, με πονοκεφάλους, ημικρανίες, κόπωση


του Ξενοφώντα Τσούκαλη, M.D, medlabnews.gr

Η ιγμορίτιδα (sinusitis) είναι η φλεγμονή της μεμβράνης που καλύπτει τα ιγμόρεια. Τα ιγμόρεια είναι κοιλότητες γεμάτες αέρα που σχηματίζονται από τα οστά που περιβάλλουν τη μύτη και επικοινωνούν με μικρά σωληνάκια με το εσωτερικό της μύτης. Tα ιγμόρεια άντρα και οι ηθμοειδείς κυψέλες δημιουργούνται αμέσως μετά τη γέννηση, ενώ οι σφηνοειδείς κόλποι στα 3-5 χρόνια και οι μετωπιαίοι στα 5-6 χρόνια της ζωής. Όταν αυτοί για διάφορους λόγους φλεγµαίνουν, τότε δηµιουργούνται οι παραρρινοκολπίτιδες, µε πιο συχνή απ’ όλες, αυτή της ιγµορίτιδας.  Σε αυτή την περίπτωση οι παραρρινικοί κόλποι μολύνονται από τα μικρόβια ή τους ιούς των κρυολογημάτων (στρεπτόκοκκοι, αιμόφιλοι κ.ά.), καθώς και από αλλεργικούς ή άλλους παράγοντες. 

Συμπτώματα: Όταν κολυμπάτε, το νερό εισχωρεί από τη μύτη σας και φτάνοντας στα ιγμόρεια δημιουργεί φλεγμονή. Το αποτέλεσμα είναι να πονάτε στην περιοχή εκείνη ή και σε ολόκληρο το κεφάλι, να νιώθετε μπούκωμα και δυσφορία.


Π ονοκέφαλος ιγμορίτιδας: Όταν υπάρχει φλεγμονή στα ιγμόρεια, προκαλείται πόνος, ο οποίος συχνά συνοδεύεται από πυρετό και πύον, το οποίο ανιχνεύεται με ειδικό μικροσκόπιο από το γιατρό. Ο πόνος σε αυτή την περίπτωση εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, γύρω από το μέτωπο και μάλιστα όταν σκύβετε, νιώθετε ένα βάρος να μετακινείται προς τα μπροστά μέσα στο κεφάλι.
Τι μπορεί να προκαλέσει η ιγμορίτιδα;
•   ημικρανίες, 
•   κούραση
•   βαρύ κεφάλι, 
•   μπούκωμα στα αυτιά, 
•   πόνο ανάμεσα στα μάτια ή σε ολόκληρο το πρόσωπο ή
•    στο πίσω μέρος του κεφαλιού 


Μία σοβαρή επιπλοκή της ιγμορίτιδας, από την οποία κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά, είναι η συσσώρευση εκκρίματος μέσα στα αυτιά τους. Το έκκριμα αυτό, αν δεν αφαιρεθεί εγκαίρως, μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα και σημαντικά χρόνια προβλήματα. 


Πώς γίνεται η διάγνωση
Συνήθως η διάγνωση είναι κλινική. Παλαιότερα τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί γιατροί χρησιµοποιούσαν πάρα πολύ τις ακτινογραφίες στους παραρρινίους κόλπους, τώρα πια όµως αυτός ο τρόπος διάγνωσης έχει εγκαταλειφθεί για να µην επιβαρύνεται ο ασθενής από την ακτινοβολία. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί ακτινολογική απεικόνιση και καλλιέργεια δείγµατος που λαµβάνεται από το µέσο ρινικό πόρο. Με την σύγχρονη τεχνολογία πιά μπορεί να γίνει υπέρηχος για ιγμορίτιδα, όπου γλιτώνουμε την έκθεση σε ακτινοβολία, και με τον οποίο φαίνεται σε οθόνη το υγρό των κόλπων, η πάχυνση των βλεννογόνων, κάποια κύστη και η χρόνια ιγμορίτιδα. Αυτή η εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για παιδιά και εγκύους και φυσικά για όλους όσους συχνά ταλαιπωρούνται με αυτό το πρόβλημα (οδηγοί μηχανής, κολυμβητές, δύτες, κλπ).

Αντιμετώπιση: Αν η ιγμορίτιδα, σας κάνει να υποφέρετε πολύ πρέπει να επισκεφθείτε τον ωτορινολαρυγγολόγο για να σας χορηγήσει την κατάλληλη αντιβίωση. Όταν έχουµε διαγνωσµένη βακτηριδιακή, έχουµε δηλαδή µικροβιακή ιγµορίτιδα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι να καταπολεµηθεί το µικρόβιο µε αντιβίωση και το δεύτερο να αποσυµφορηθεί η µύτη, να µειωθεί δηλαδή το οίδηµα για να καταργηθεί ο µηχανισµός που προκάλεσε την ιγµορίτιδα, έτσι ώστε να «ανοίξει» η µύτη, να ανοίξει το στόµιο του ιγµορείου και να γίνεται φυσιολογικά η παροχέτευση των υγρών.
Προφύλαξη: 

• Ένα κλιπ που φράζει τη μύτη μπορεί να σας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό. 
• Μετά το μπάνιο οι εισπνοές ατμού μπορεί να συντελέσουν στην αποσυμφόρηση της περιοχής. 
• Αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι να φυσάτε με δύναμη τη μύτη σας για να φύγει το νερό, διότι το μόνο που θα καταφέρετε είναι να σπρώχνετε το νερό πίσω στα ιγμόρεια. Φυσήξτε μαλακά, ένα ρουθούνι κάθε φορά.
Πηγή: medlab.gr

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Πόσο καλό κάνει ο ανανάς στην υγεία μας;

Πόσο καλό κάνει ο ανανάς στην υγεία μας;

-----Το καλοκαίρι είναι αδιαμφισβήτητα η εποχή με τα πιο νόστιμα φρούτα.Ένα από αυτά, ξεχωρίζει για τις ευεργετικές του ιδιότητες επάνω σε σοβαρά προβλήματα της ανθρώπινης υγείας.Ο λόγος γίνεται για
τον ανανά. Ο φρέσκος ανανάς είναι η μόνη γνωστή πηγή ενός ενζύμου που ονομάζεται βρομελίνη, το οποίο έχει εξεταστεί σε πολλές επιστημονικές μελέτες για την αποτελεσματικότητά του στην ανακούφιση του πόνου στις αρθρώσεις, τον περιορισμό της φλεγμονής, την επιβράδυνση των όγκων στον οργανισμό και της μείωσης του χρόνου αποκατάστασης μετά από πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Οφέλη του ανανά στην υγεία του ανθρώπου

-----Άσθμα: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη άσθματος είναι χαμηλότεροι σε άτομα που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ορισμένων θρεπτικών ουσιών. Μία από αυτές τις θρεπτικές ουσίες είναι το β-καροτένιο, που υπάρχει εν αφθονία σε φυτικές τροφές όπως ο ανανάς, το μάνγκο, η παπάγια, τα βερίκοκα, το μπρόκολο, το πεπόνι, η κολοκύθα και τα καρότα.
 
-----Υπέρταση: Η αύξηση της πρόσληψης καλίου μέσω της διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ο ανανάς είναι μια εξαιρετική πηγή καλίου. Επίσης, η υψηλή πρόσληψη καλίου σχετίζεται με 20% μείωση του κινδύνου θανάτου από κάθε αιτία.
 
-----Καρκίνος: Ως μια εξαιρετική πηγή του ισχυρού αντιοξειδωτικού, βιταμίνη C, ο ανανάς μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του σχηματισμού ελεύθερων ριζών, που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο.
 
-----Διαβήτης: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι διαβητικοί τύπου-1, οι οποίοι ακολουθούν δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες, έχουν χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους και εκείνοι που έχουν διαβήτη τύπου-2 έχουν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, στα λιπίδια και στα επίπεδα ινσουλίνης. Ένας μέσου μεγέθους ανανάς έχει περίπου 13 γραμμάρια φυτικών ινών.
 
-----Υγεία της καρδιάς: Η περιεκτικότητα του ανανά σε φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνη C, τον κάνουν κορυφαία τροφή για την καρδιά. Σε μια μελέτη, εκείνοι που κατανάλωναν 4.069 mg καλίου την ημέρα, είχαν 49% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιακή νόσο σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο κάλιο (περίπου 1000 mg ανά ημέρα). Επίσης, η αυξημένη πρόσληψη καλίου έχει συνδεθεί επιστημονικά με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, με την προστασία έναντι της απώλειας της μυϊκής μάζας, με τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και με τη μείωση σχηματισμού πετρών στα νεφρά. 
tro-ma-ktiko.blogspot.gr 


ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ !!!!

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ !!!

ευτυχως  που  δεν  το  ανακαλυψαν γερμανοι  και  αμερικανοι !!!!!
Η ΡΩΣΙΑ ΘΑ  ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ  ΩΣ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ
 

Πρίν λίγες μέρες Ρώσοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι παρήγαγαν με επιτυχία, τεχνολογία μέσω της οποίας μπορούν να αλλάζουν τα άτομα και τα ισότοπα ενός χημικού στοιχείου και να το μετατρέπουν σε ένα άλλο στοιχείο!
Αυτό μπορεί να αποτελέσει την μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη στην ιστορία της Ανθρωπότητας, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο των αλχημιστών, που προσπαθούσαν να μετατρέψουν το μολύβι σε χρυσό!

Περιληπτικά, η ανακάλυψη έγινε απο δύο Ρώσους χημικούς επιστήμονες, την κα Tamara Sahno και τον κο Victor Kurashov, οι οποίοι δουλεύουν στο συγκεκριμένο project απο το 1998, ενώ τα πρώτα επιτυχημένα πειράματα έλαβαν χώρα μόλις το 2013!

Η εφαρμογή της εν λόγο ανακάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε βιομηχανία αφού μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε στοιχείο του περιοδικού πίνακα σε κάποιο άλλο!
Όπως τονίζουν, μετα απο 2.000 επιτυχημένα πειράματα για την μετατροπή αυτή δεν χρειάζεται πυρηνική ή άλλου είδους βαριά επεξεργασία παρα μόνο βιοχημική καθιστώντας την απολύτως ασφαλή, τόσο για το περιβάλλον όσο και για το προσωπικό, ενώ η εν λόγω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάλυση των ραδιενεργών αποβλήτων 100%!
Η απίστευτη αυτή ανακάλυψη, μας ανοίγει τον δρόμο για μια πληθώρα νέων εφαρμογών, όπως στην ενέργεια, στα φάρμακα και σε κάθε είδους βιομηχανία, ακόμη και στην εξερεύνηση του διαστήματος!
Όπως αντιλαμβάνεστε οι παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες απο αυτή την ανακάλυψη δεν μπορούν να συνυπολογιστούν προς το παρόν!
Παρότι η συνέντευξη τύπου της ιστορικής όπως φαίνεται ανακάλυψης έλαβε χώρα πριν περίπου ένα μήνα (13/06/2016), κανένα διεθνές τηλεοπτικό ΜΜΕ ή ειδησεογραφικό portal δεν αναμετάδωσε την είδηση!

 
αντιγραφο απο την επισημη πιστοποιηση της ευρεσιτεχνιας  που  εδωσε  η ρωσικη  ομοσπονδια !

Η ιστοσελίδα του ομίλου στον οποίο εργάζονται οι Ρώσοι επιστήμονες που έκαναν την ανακάλυψη:

http://bt-isotopes.com/

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην ηλ. διεύθυνση actinium.post@gmail.com

Επιμέλεια/Απόδοση: www.logiosermis.net

Με πληροφορίες απο prnewswire.com..


Η  ΠΗΓΗ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ http://anakalipto.blogspot.gr/2016/07/video_25.html 

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

απο τα ωραια της μουσικης !5 πολύ σημαντικά πράγματα που διαισθάνονται οι σκύλοι προτού συμβούν

5 πολύ σημαντικά πράγματα που διαισθάνονται οι σκύλοι προτού συμβούν !

    Ο σκύλος είναι ο πιο ενστικτώδης τετράποδος φίλος του ανθρώπου. Έχει την ικανότητα να νιώσει πότε ο ιδιοκτήτης του είναι λυπημένος ή ακόμα μπορεί να διαισθανθεί τον θάνατο πριν συμβεί. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα πιο απίστευτα πράγματα που οι σκύλοι μπορούν να αισθανθούν.
1. Σεισμοί
------Πληροφορίες από τα αρχαία χρόνια της Ελλάδας, μας λένε πως οι σκύλοι εγκατέλειψαν μαζικά την πόλη της Ελίκης πριν από έναν καταστροφικό σεισμό. Στην Κίνα, επίσης, έχουν γραφτεί ιστορίες που μας πληροφορούν ότι οι σκύλοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση απελπισίας πριν από κάθε σεισμική δραστηριότητα. Κάποιοι επιστήμονες αποδίδουν αυτήν την προαίσθηση στο ότι η ακοή τους είναι πολύ ευαίσθητη, τόσο που μπορούν να ακούσουν τους βράχους να θρυμματίζονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Από την άλλη πλευρά, οι σεισμολόγοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι νιώθουν τη σεισμική δραστηριότητα μέσω των πελμάτων τους. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, αν ένας σκύλος σε μια σεισμογενή περιοχή αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα, τότε ίσως κάτι πρόκειται να συμβεί.
2. Καταιγίδες
------Όπως και με τους σεισμούς, οι σκύλοι μπορούν να αισθανθούν ότι κάτι έρχεται στον ορίζοντα! Οι καταιγίδες δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που οι σκύλοι αντιλαμβάνονται πριν η θύελλα ξεκινήσει. Επίσης, χρησιμοποιώντας την απίστευτη αίσθηση ακοής, είναι πιθανό να ακούν την βροντή από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, η αίσθηση της όσφρησής τους είναι 100 φορές πιο δυνατή από αυτή του ανθρώπου και γι΄αυτό μπορούν να μυρίσουν και να νιώσουν την ηλεκτρικά φορτισμένη ατμόσφαιρα.
3. Παθήσεις (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου)
------Οι άνθρωποι εκλύουν οσμές της πάθησης που νοσούν, όπως κάποιες μορφές καρκίνου ή του διαβήτη. Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί από έναν άλλον άνθρωπο, αλλά με την απίστευτη αίσθηση όσφρησης που έχουν τα σκυλάκια μας, μπορούν να μυρίσουν κάτι δυσάρεστο να έρχεται. Αν ο σκύλος σας μυρίζει διαρκώς και με μανία μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματός σας, τότε καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας προληπτικά.
4. Κρίσεις επιληψίας
------Κάποιοι σκύλοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι να ειδοποιούν για τις κρίσεις επιληψίας πριν αυτές συμβούν. Αυτά τα σκυλάκια έχουν μάθει να ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες τους ότι έρχεται μία ακόμα κρίση και έτσι ξαπλώνουν πάνω τους κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται η κρίση επιληψίας και “ζητούν” βοήθεια με τον τρόπο τους όταν μπορούν. Δεν είναι όλα τα σκυλάκια εκπαιδευμένα στο να αναγνωρίζουν τα σημάδια μιας επικείμενης κρίσης επιληψίας. Ενστικτωδώς ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο το αισθάνονται, όπως αναφέρει το tonwtiko.
5. Γέννα
------Έχουν καταγραφεί περιστατικά, όπου σκύλοι προέβλεψαν την έναρξη της γέννας εγκύων γυναικών. Ιστορίες σκύλων οι οποίοι γίνονται σκιά της εγκύου ιδιοκτήτη τους μια μέρα πριν ή την ίδια μέρα που ξεκίνησε η γέννα, είναι μια από τις κυριότερες αποδείξεις στο ότι οι σκύλοι αισθάνονται τον ερχομό του μωρού. Οι υποθέσεις για το πώς οι σκύλοι αισθάνονται τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας, κυμαίνονται από την αίσθηση της σωματικής αλλαγής που συμβαίνει κατά την εγκυμοσύνη και την γέννα, μέχρι την μυρωδιά που εκλύει η ετοιμόγεννη.