Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΝΑ ΜΗ ΝΗΣΤΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ!


Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Νηστεύεις; Δεῖξε τὴ νηστεία σου μὲ τὰ ἔργα σου. Μὲ ποιὰ ἔργα; Ἂν δεῖς φτωχό, ἐλέησέ τον. Ἂν δεῖς ἐχθρό, συμφιλιώσου μαζί του. Ἂν δεῖς φίλο νὰ προοδεύει, μὴν τὸν φθονήσεις. Ἂν δεῖς γυναίκα ὄμορφη, προσπέρασέ την, γιὰ νὰ μὴ νικηθεῖς ἀπὸ τὸ μάταιο κάλλος. Νὰ μὴ νηστεύει μόνο τὸ στόμα σου, ἀλλὰ νὰ νηστεύουν καὶ τὰ μάτια καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τοῦ σώματός μας. Νηστεύουν τὰ χέρια, ὅταν μένουν καθαρὰ ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν πλεονεξία. Νηστεύουν τὰ πόδια, ὅταν ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς δρόμους ποὺ 
ὁδηγοῦν σὲ ἐφάμαρτα θεάματα. Νηστεύουν τὰ μάτια, ὅταν δὲν προσηλώνονται στὰ ὄμορφα πρόσωπα, οὔτε περιεργάζονται τὰ ξένα κάλλη.
ο σωτηρ2040

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου