Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

 
Μιχάλης Μπερκουτάκης

ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΚΤΕΝΕΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ):

1. Οι σχισματικοί (αποτειχισμένοι, παλαιοημερολογίτες) και οι χριστιανοψεκασμένοι που τους ακολουθούν, επικαλούνται, αδελφοί μου, πολύ συχνά το προφητικό βιβλίο της «Αποκάλυψης του Ιωάννη», προκειμένου να τεκμηριώσουν αγιογραφικά και θεολογικά τις πλάνες τους. Οφείλουμε συνεπώς να αντιπαραθέσουμε στην όλη επιχειρηματολογία τους μία σοβαρή και έγκυρη απάντηση.

2. Κατά πρώτον επισημαίνουμε, αδελφοί μου, μία παράξενη ιδιαιτερότητα της χριστιανικής λατρείας. Ειδικότερα, «…οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέρες…» όρισαν, ενσυνείδητα και όχι τυχαία ή κατά λάθος, πως ενώ όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης πρέπει να διαβάζονται τμηματικά και στο σύνολό τους μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια του ετήσιου λειτουργικού κύκλου, ειδικά η ανάγνωση του προφητικού βιβλίου της «Αποκάλυψης του Ιωάννη» πρέπει να αποκλειστεί πλήρως από τη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. Γιατί άραγε οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες απέκλεισαν οριστικά και απόλυτα την ανάγνωση μόνον αυτού του βιβλίου της Καινής Διαθήκης από τη χριστιανική λατρεία, σε μία εποχή μάλιστα που αυτή η ανάγνωση ήταν για τη συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών η μοναδική πηγή γνώσης του περιεχομένου του; Το έκαναν για μην υποκύψουν οι χριστιανοί στον πειρασμό της ερμηνείας του. Επειδή δηλαδή γνώριζαν οι άγιοι Πατέρες, πως πολλοί χριστιανοί, μαθαίνοντας έστω και εξ ακοής μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας το ιερό κείμενο του βιβλίου της «Αποκάλυψης», θα αρχίζαν να το ερμηνεύουν άκαιρα και αυθαίρετα, από δε την άκαιρη και αυθαίρετη ερμηνεία τους θα προέκυπτε μόνον αταξία και σύγχυση πνευματική χωρίς καμία ωφέλεια, απέκλεισαν με θεϊκή σοφία προληπτικά την ανάγνωσή του μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας.

3. Οι άγιοι μάλιστα και θεοφόροι Πατέρες όχι μόνον απέκλεισαν την ανάγνωση της «Αποκάλυψης» από τη χριστιανική λατρεία, αλλά αρνήθηκαν ρητά και κατηγορηματικά να την ερμηνεύσουν, όπως φαίνεται ολοκάθαρα στα σωζόμενα έργα τους. Οι σπάνιες και σποραδικές αναφορές που υπάρχουν σε αυτά μόνο περιστασιακά και περιφερειακά ασχολούνται με το περιεχόμενο του βιβλίου της «Αποκάλυψης», ποτέ δε συστηματικά και διεξοδικά. Ο ιερός, για παράδειγμα, Χρυσόστομος, ενώ ερμηνεύει το σύνολο σχεδόν της Αγίας Γραφής, παραβλέπει την «Αποκάλυψη» και ειδικά το βιβλίο αυτό αρνείται να το ερμηνεύσει. Την ίδια τακτική ακολουθούν και όλοι οι άλλοι μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, εν οις ο μέγας Αθανάσιος, ο μέγας Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής και ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Εάν σφάλλουμε, εάν κάποιος γνωρίζει πως υπάρχει ερμηνευτικό τους υπόμνημα στο ιερό και θεόπνευστο βιβλίο της «Αποκάλυψης», τον παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά. Η στάση των μεγάλων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας τα λέει όλα, για αυτούς που έχουν μάτια για να δουν και μυαλό για να καταλάβουν.

4. Για να εννοήσουμε ορθά τη στάση της χριστιανικής λατρείας και των θεοφόρων Πατέρων απέναντι στο ιερό βιβλίο της «Αποκάλυψης», πρέπει να καταφύγουμε στο ιστορικό προηγούμενο των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Εβραίοι μελετούσαν αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ζούσαν κυριολεκτικά με την προσδοκία της έλευσής Του. Ενώ όμως οι μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν γνήσιες και αληθινές, η ερμηνεία που έδωσαν σε αυτές οι Εβραίοι ήταν λανθασμένη, γιατί το αληθινό νόημα των μεσσιανικών προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να καταστεί φανερό μόνο μετά από την εκπλήρωσή τους (και όχι πριν από αυτήν). Ο Θεός δηλαδή έδωσε τις μεσσιανικές προφητείες με σκοτεινό και αινιγματικό τρόπο, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να αντιληφθούν το αληθινό τους νόημα πριν από την εκπλήρωσή τους. Επειδή λοιπόν οι Εβραίοι υπέκυψαν στον πειρασμό της άκαιρης και αυθαίρετης ερμηνείας των μεσσιανικών προφητειών, τις ερμήνευσαν λανθασμένα και κυριολεκτικά εγκλωβίστηκαν στη λανθασμένη ερμηνεία τους, την οποία, λανθασμένα και πάλι, θεωρούσαν ισόκυρη με τις μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και αναμφίβολα σωστή, χωρίς όμως να είναι στην πραγματικότητα ούτε ισόκυρη με τις μεσσιανικές προφητείες, ούτε φυσικά και σωστή. Το τραγικό αποτέλεσμα του εγκλωβισμού τους είναι σε όλους πλέον ήδη γνωστό: όταν ήρθε ο Χριστός (Μεσσίας), παρότι τον περίμεναν επί αιώνες, όχι μόνο δεν Τον αναγνώρισαν, αλλά στο τέλος Τον σταύρωσαν κιόλας.

5. Των αναλογιών τηρουμένων, αδελφοί μου, το ίδιο ακριβώς λάθος επαναλαμβάνει ο χριστιανικός κόσμος σήμερα. Πάρα πολλοί χριστιανοί ερμηνεύουν άκαιρα και αυθαίρετα το προφητικό βιβλίο της «Αποκάλυψης», ενώ το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, όπως ακριβώς και οι μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γραμμένο με σκοτεινό και αινιγματικό τρόπο, ώστε να μην μπορούμε να εννοήσουμε το αληθινό του νόημα πριν από την εκπλήρωσή του. Και όπως ακριβώς οι εβραίοι των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης εγκλωβίστηκαν στην λανθασμένη ερμηνεία τους, θεωρώντας την μάλιστα ισόκυρη με την Αγία Γραφή και αδιαμφισβήτητα σωστή, χωρίς όμως να είναι, έτσι και πολλοί χριστιανοί σήμερα εγκλωβίζονται στις ερμηνείες που δίνουν στο προφητικό βιβλίο της «Αποκάλυψης», θεωρώντας τες λανθασμένα ισόκυρες με την Αγία Γραφή και αδιαμφισβήτητα σωστές, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να διαθέτουν καμία εγγύηση για την γνησιότητα και για την αξιοπιστία τους.

6. Και για να γίνουμε ακόμη πιο σαφείς, διευκρινίζουμε πως όλες οι γνωστές εσχατολογικές «προφητείες», που κυκλοφορούν στις ημέρες μας μεταξύ των χριστιανών και στηρίζονται στην ερμηνεία του προφητικού βιβλίου της «Αποκάλυψης» («σφράγισμα», «τσιπάρισμα», έλευση της «δικτατορίας του αντιχρίστου» κτλ.), μπορεί μεν να είναι 100% σωστές, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι και 100% λάθος. Μπορεί επίσης να είναι εν μέρει σωστές και εν μέρει λάθος. Και επειδή κανείς από εμάς δεν γνωρίζει, γιατί ο ίδιος ο Θεός δεν μας επιτρέπει να γνωρίσουμε άκαιρα και αυθαίρετα το αληθινό νόημα του προφητικού Του βιβλίου, το που αρχίζει και το που τελειώνει η αλήθεια και το ψέμα της ερμηνείας μας, η σωστή από χριστιανικής πλευράς στάση έχει ως εξής: α) δεν υποκύπτουμε ποτέ στον πειρασμό της άκαιρης και αυθαίρετης ερμηνείας του προφητικού βιβλίου της «Αποκάλυψης» και β) περιφρονούμε ως επισφαλείς και αβέβαιες όλες τις εσχατολογικές «προφητείες», που στηρίζονται στην ερμηνεία του βιβλίου της «Αποκάλυψης». Υιοθετούμε δε αυτή την τακτική, όχι γιατί έτσι μας αρέσει, αλλά «…ἐπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν…», δηλαδή γιατί αυτή την τακτικη υιοθέτησαν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας και αυτή την τακτική μας παρέδωσαν ως αιώνια και ιερή παρακαταθήκη.

7. Κλείνουμε το λόγο μας με μία ακόμη τελευταία, αλλά καίρια παρατήρηση. Το προφητικό βιβλίο της «Αποκάλυψης» είναι το μοναδικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στο οποίο οι λέξεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ποτέ με το κυριολεκτικό τους νόημα. Ενώ δηλαδή σε όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης αυτό που δηλώνεται με τη γλωσσική διατύπωση του κειμένου έχει δεσμευτική για την ερμηνεία του αξία και ισχύει το λογικώς αποδεκτό «…1 + 1 = 2…», ειδικά στην «Αποκάλυψη» ο λογικός και καθολικός αυτός κανόνας απλά δεν ισχύει, γιατί στην περίπτωσή της μπορεί το «…1 + 1…» να κάνει όχι «…2…», αλλά «…3…» ή «…6…» ή «…293…».

8. Και για να γίνουμε ακόμη σαφέστεροι, διευκρινίζουμε εν συντομίᾳ τα εξής: στο προφητικό βιβλίο της «Αποκάλυψης» λέγεται, για παράδειγμα, ρητά, πως θα γίνουν δύο αναστάσεις νεκρών. Στην πρώτη ανάσταση θα αναστηθούν 144.000 άνθρωποι και τότε ο Χριστός θα κατέβει στη γη και θα τους κυβερνήσει ως επίγειος βασιλιάς για 1.000 χρόνια. Μετά δε την πάροδο αυτών των 1.000 ετών θα γίνει η δεύτερα ανάσταση, η οποία θα είναι και η γενική. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της «Αποκάλυψης» στηρίζεται η πίστη των αιρετικών Μαρτύρων του Ιεχωβά στη χιλιετή επίγεια βασιλεία του Χριστού. Οι Μάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά, αποδέχονται στο σημείο αυτό κατά γράμμα το κείμενο της «Αποκάλυψης» και το ερμηνεύουν ανάλογα. Εάν δε τους ρωτήσεις, θα σου πουν, πως, αφού το λέει ρητά η Αγία γραφή, δεν μπορεί, παρά να είναι έτσι. Παρότι όμως δηλώνεται ρητά και αδιαμφισβήτητα στο βιβλίο της «Αποκάλυψης», πως θα γίνουν δύο αναστάσεις νεκρών και πως θα υπάρξει χιλιετής επίγεια βασιλεία του Χριστού μετά από την πρώτη ανάσταση, η Εκκλησία καταδίκασε και απέρριψε αυτές τις δύο διδασκαλίες, οι οποίες έμειναν γνωστές από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι σήμερα με το όνομα: «χιλιασμός», οι δε παλαιότεροι και σύγχρονοι υποστηρικτές τους χαρακτηρίζονται γενικά ως: «χιλιαστές». Όπως λοιπόν στο προκείμενο ζήτημα το αληθινό νόημα της γνήσιας προφητείας της «Αποκάλυψης» δεν ταυτίζεται με αυτό που ρητά και ολοφάνερα δηλώνεται μέσα από την γλώσσα του κειμένου της, έτσι και σε όλο το υπόλοιπο κείμενο του ιερού και θεόπνευστου βιβλίου της «Αποκάλυψης» το αληθινό νόημα των προφητειών της, μπορεί να έρχεται σε μερική ή και σε πλήρη αντίθεση με αυτό που εμείς μπορούμε να διαβάσουμε ή να εννοήσουμε ως απλοί αναγνώστες του κειμένου της. Και επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, αδελφοί μου, το «...σφράγισμα…» που μας απασχολεί, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς περιμένουνε ή από αυτό που εμείς μπορούμε να εννοήσουμε.

9. Γράψαμε το σχόλιο αυτό μετά από πολύ σκέψη και με φόβο στην καρδιά μας, γιατί γνωρίζουμε, πως ίσως να σκανδαλίσει τους χριστιανούς, που αγνοούν το πραγματικό περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης, δυστυχώς δε αυτοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού χριστιανικού κόσμου. Παρακαλώ θερμά, όσους εκτιμούν πως η διάδοσή του θα γίνει αιτία ωφέλειας για τους αδελφούς μας, να κοινοποιήσουν ειδικά τη συγκεκριμένη δημοσίευση στο προφίλ τους και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΤΑ 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΖΩΗ.

144.000 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου